Markberedskap och fysisk planering

Alingsås kommun erbjuder verksamhets- och bostadsmark i rätt lägen.

För att underlätta näringslivets etableringar och expansion behöver Alingsås kommun planera för tillväxt. Alingsås befinner sig i ett utvecklingssprång. Genom att skapa förutsättningar för fastighetsmarknadens aktörer går det att möjliggöra för utvecklandet av lokaler för näringslivets behov. Dessutom kan kommunen erbjuda verksamhetsmark i lägen som stärker utvecklingen av en hållbar region.

  • Detta betyder ”pågående”.
  • Detta betyder ”genomförd”.
  • Detta betyder ”på gång”.

Aktuella insatser

Näringslivsenheten

NULL

Näringslivsenheten