Nolhaga slottspark

Nolhaga, som är Alingsås första anlagda park är ett uppskattat utflyktsmål med sin gröna oas och stora utbud av aktiviteter. Nolhaga park är till sin utformning en romantisk engelsk park med franska och italienska stildrag. Mitt i parken finns en rak axel som går från Nolhaga slott ner genom parken till Säveån. I anslutning till denna strikta axel slingrar sig parkgångarna i engelsk parkstil.

Texten uppdaterad 2023-12-18

Mitt i parken finns en rak axel som går från Nolhaga slott ner genom parken till Säveån.
Framför slottet finns en fontän med en skulptur i folkmun kallad ”Smegubben”.

Framför slottet finns en fontän med en skulptur i folkmun kallad ”Smegubben”, den föreställer Atlas som bär hela himlavalvet på sina axlar. På högra sidan i parkens entré står två stora granitblock vid namn ”Twisted sisters” av Christina Monti.

Den stora tillgänglighetsanpassade lekplatsen invigdes 2014. Gräsmattorna runtom inbjuder till picknick, lek och avkoppling för alla. Strax intill finns en samlingsyta med ett större väderskydd samt flera sitt- och grillplatser. I norr finns Nolhagabergs naturreservat som sträcker sig från sjön Mjörn och in mot centrum. Här går stigar man kan följa och längst upp finns en utsiktplats. I Nolhaga djurpark finns djur av utrotningshotade lantraser och i barnens lantgård kan barnen se djuren på nära håll. Väster om Nolhagaparken finns ett koloniområde som bildades 1944.

Följer man Nolhagaallén ut mot Mjörn kommer man till Nolhagavikens naturreservat vars strandängar hålls öppna av betesdjur. Från fågeltornet i viken kan man observera en mängd olika fåglar och se ut över sjön. Här finns även en alskog, i folkmun kallad ”Kongo”, som i stort sett är lämnad att sköta sig själv.

Historia

Jonas Alströmer köpte Nolhaga gård och angränsande egendomar 1725. Alströmer började odla upp marken i stor skala. På de nya åkrarna odlades en mängd nya sädesslag, foder-, färg- och fabriksväxter, potatis och tobak. Carl von Linné beskriver från sin västgötaresa 1746 följande: ”Flera tusen främmande amerikanska, engelska, holländska och tyska löf- och barrträd varav många voro okända i Sverige, men kunde bliva nyttiga för riket”. Från Skåne hämtades sju tunnor med boknötter som såddes framförallt på Nolhagaberg. Av dessa finns många exemplar kvar. Gångstigen från staden förvandlades av Alströmer till en vacker allé av planterade lövträd.

Jonas Alströmer var först i Sverige att odla potatis för matbruk och spred kunskap om potatis och potatisodling. Potatisen odlades uppe på Nolhagaberg mellan klipporna som fylldes med jord. Potatis kallades vid denna tid nolor i Alingsås, ett namn som anses härröra från Alströmers Nolhaga.

Alströmer odlade även tobak på sina ägor. För att möta efterfrågan på pipor startade han ett kritbruk för tillverkning av kritpipor.

Det är Claes Adelsköld som till stor del har skapat parken vi har idag. Adelsköld var järnvägsbyggare, riksdagsman och författare. 1877 förvärvade han sitt barndomshem Nolhaga. Vid tillträdet fann han att egendomen hade förfallit. Det gamla bostadshuset från Johan Alströmer revs och 1880 lät Adelsköld uppföra Nolhaga slott efter ritningar gjorda av göteborgsarkitekten Adrian Pettersson. Det är en patriciervilla i italiensk nyrenässansstil. En hektisk tid av upprustning av parken följde. Efter några års omfattande arbete förvandlades parken och trädgården till en grönskande oas.

Till stor del är det Adelskölds förtjänst att Nolhaga park blivit omskriven för sin skönhet. Alingsåsborna var välkomna att lustvandra både på berget och i parken intill slottet. På kanalerna ”köllerna” lade sig isen tidigt och låg kvar länge. Här åkte man mycket skridsko. Parken blev allmän när Alingsås stad köpte slottet och parken 1921. Syftet var att göra Nolhaga park till ”en folkets park – en grön oas till alingsåsbornas glädje och nytta”.

Kuriosa

I början av parken på höger sida växer en bok och en ek tätt slingrande intill varandra. I folkmun kallas de för Adam och Eva, eller Kal och Ada.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen