1 Driftstörningar

Utbildning och barnomsorg

Här hittar du information om barnomsorg och den obligatoriska grundskolan. Du kan också läsa om Alströmergymnasiets breda utbud och om de vuxenutbildningar som finns på Campus Alingsås. 

E-tjänster inom utbildning och barnomsorg

Event och aktiviteter

Kontaktinformation

Förvaltningscheferna är ytterst ansvariga för verksamheterna. För frågor kring specifika ämnen, se på ämnessida eller klicka på länkarna kontakta Barn- och ungdomskontoret eller Kultur- och utbildningsförvaltningen.

Barn-och ungdomsförvaltningen arbetar med förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg, barnomsorg, förskoleklass, grundskola och grundsärskola.

Kultur- och utbildningsförvaltningen arbetar med gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna. Förvaltningen arbetar även med uppdragsutbildning, svenskundervisning för invandrare (Sfi), flyktingmottagning, integrationsarbete, kulturskola, turism, besöksnäring och evenemang.

Alströmergymnasiet reception

NULL

Reception, Alströmergymnasiet

Campus Alingsås reception

NULL

Campus Alingsås

Helena Balte

NULL

Förvaltningschef, Barn- och ungdomskontoret