1 Driftstörningar

Skolmat

Här kan du läsa matsedeln för skolorna i Alingsås kommun. Mjölken som serveras i skolorna är delvis finansierade av Europeiska garantifonden för jordbruket.

Ulrika Mårdborg

NULL

Kostchef, Barn- och ungdomskontoret

Pia Nystedt

NULL

Kostekonom, Barn- och ungdomskontoret