Tillgänglighetsredogörelse

Alingsås kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur www.alingsas.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Texten uppdaterad 2021-10-22

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från www.alingsas.se som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt en arbetsdag.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

 • skicka e-post till kommunstyrelsen@alingsas.se
 • ring 0322-61 60 00

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

 • Det finns bilder som har fel beskrivning och vissa saknar helt beskrivning.
 • Alla filmer och ljud finns inte i alternativa format.
 • Filmer från kommunfullmäktiges sammanträden som direktsänds och sedan går att se i efterhand textas inte, på grund av att det skulle innebära en oskäligt betungande anpassning.
 • Rubriker, texter, listor och tabeller saknar delvis rätt struktur och kan vara svåra att förstå.
 • Texter och funktioner kan vara svåra att se i olika skärmstorlekar, skärmlägen och vid förstoring.
 • Texter och funktioner har färger med låg kontrast mot bakgrunden och kan vara svåra att se.
 • Fokusmarkeringen saknas på stora delar av webbplatsen.
 • I formulär kan det vara svårt att uppfatta sammanhang och felmeddelande. Det saknas även automatiska förslag.
 • Koden validerar inte vilket kan leda till oförutsägbara problem.
 • Uppläsande hjälpmedel får inte alltid information om utfällbara områden.

Oskäligt betungande anpassning

Alingsås kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Alingsås kommun har påbörjat arbetet med att anpassa kända problem på webbplatsen. Vårt mål är att ha åtgärdat problemen så snart som möjligt. Överskrider projektet tidsramen kommer vi, under arbetets gång, tillfälligt hävda oskäligt betungande anpassning.

Hur vi testat webbplatsen

WCAG Networks har gjort en oberoende granskning av alingsas.se

Senaste bedömningen gjordes den 7 juli 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 22 oktober 2021.

Alingsås kommun