2 Driftstörningar
sv Swedish

Omsorg och stöd

Här får du information om det stöd som kommunens verksamheter har att erbjuda. Hjälpen vänder sig till barn, unga, äldre och familjer som på olika sätt behöver stöttning i vardagen. 

E-tjänster inom omsorg och hjälp

Aktiviteter

Det finns inga kommande evenemang just nu.

Kontaktinformation

Förvaltningscheferna är ansvariga för verksamheten, men för att få svar på specifika frågor får du hjälp till rätt person via växelnumret.

Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar med att ge service och vård till äldre och personer med funktionsvariationer.

Socialförvaltningen arbetar med social omsorg, råd, stöd och behandling, ekonomisk rådgivning och annat bistånd till familjer och enskilda.

Kultur- och utbildningsförvaltningen arbetar med gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna. Förvaltningen arbetar även med uppdragsutbildning, svenskundervisning för invandrare (Sfi), flyktingmottagning, integrationsarbete, kulturskola, turism, besöksnäring och evenemang.

Anita Hedström

NULL

Förvaltningschef, Vård- och omsorgsförvaltningen

Karin Alvermalm

NULL

Förvaltningschef, Socialförvaltningen

Vård- och omsorgsförvaltningen

NULL

Vård- och omsorgsförvaltningen

Socialförvaltningen

NULL

Socialförvaltningen

Kultur- och utbildningsförvaltningen

NULL

Förvaltningskontoret kultur- och utbildning