Omsorg och stöd

Här får du information om det stöd som kommunens verksamheter har att erbjuda. Hjälpen vänder sig till barn, unga, äldre och familjer som på olika sätt behöver stöttning i vardagen. 

Akut hjälp, krishantering

Här hittar du information om du är i behov av akut hjälp.

Dödsfall och begravning

Läs mer om när en närstående avlider.

Familj, barn och ungdom

Hjälp och stöd till barn, unga och familjer.

Funktionsnedsättning

Det finns hjälp att få om du har en funktionsnedsättning.

Äldre

Om boenden och olika hjälp äldre och anhöriga kan få.

Invandring och integration

Hjälpa eller att få hjälp att integreras i Sverige.

Avgifter och ekonomiskt bistånd

Kostnader och ekonomiskt stöd.

Missbruk

Hjälp och stöd i missbruks- och beroendefrågor.

Hemlöshet

Här finns information om hemlöshet.

Psykisk ohälsa

Hjälp och stöd i frågor om psykisk ohälsa.

Sjukvård, tandvård och hälsa

För dig som behöver sjukvård eller är i behov av extra tandvårdsstöd.

Resor och transporter

Här kan du som behöver olika typer av hjälp med dina resor få mer ...

Juridisk hjälp

Konsumentvägledning och annan juridisk hjälp.

Folkhälsoarbete

Folkhälsoarbetet vill främja det som gör människor friska. Här kan ...

Gifta sig

Information och tillvägagångssätt vad gäller borgerlig vigsel.

För externa utförare

Information för er som driver boende eller utför hemtjänst.

God man, förvaltare och förmyndare

Information om vad godmanskap innebär.

Uppdrag i kommunen

Bli familjehem, kontaktfamilj, stödfamilj, kontaktperson, volontär.

Volontärverksamhet

För dig som vill bli volontär och kan kan ha ett eller flera uppdrag.

Frivillignätverk

Föreningar/organisationer som vill engagera sig i sociala frågor.

E-tjänster inom omsorg och hjälp

Aktiviteter

Kontaktinformation

Förvaltningscheferna är ansvariga för verksamheten, men för att få svar på specifika frågor får du hjälp till rätt person via växelnumret.

Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar med att ge service och vård till äldre och personer med funktionsvariationer.

Socialförvaltningen arbetar med social omsorg, råd, stöd och behandling, ekonomisk rådgivning och annat bistånd till familjer och enskilda.

Kultur- och utbildningsförvaltningen arbetar med gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna. Förvaltningen arbetar även med uppdragsutbildning, svenskundervisning för invandrare (Sfi), kulturskola, turism, besöksnäring och evenemang.

Vård- och omsorgsförvaltningen

NULL

Vård- och omsorgsförvaltningen

Socialförvaltningen

NULL

Socialförvaltningen

Karin Alvermalm

NULL

Förvaltningschef, Socialförvaltningen

Kultur- och utbildningsförvaltningen

NULL

Förvaltningskontoret kultur- och utbildning