1 Driftstörningar

Ekonomi och ekonomiskt bistånd

Här hittar du information om den ekonomiska hjälpen som finns att ansöka om för den som är i behov av det.

Kontaktinformation

Förvaltningscheferna är ansvariga för verksamheten, men för att få svar på specifika frågor får du hjälp till rätt person via växelnumret.

Socialförvaltningen ansvarar för Budget- och skuldrådgivning och Ekonomiskt bistånd samt Försörjningsstöd.

Vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för Avgifter, Bostadstillägg och Dubbla avgifter vid flytt till äldreboende.

Kultur- och utbildningsförvaltningen ansvarar för Ekonomiskt bistånd för nyanlända.

Socialförvaltningen

NULL

Socialförvaltningen

Vård- och omsorgsförvaltningen

NULL

Vård- och omsorgsförvaltningen

Kultur- och utbildningsförvaltningen

NULL

Förvaltningskontoret kultur- och utbildning