Akut hjälp, krishantering

Om du behöver hjälp i en akut situation finns stöd inom olika områden. Här hittar du akutnummer, andra viktiga telefonnummer och länkar till sidor där du kan hitta information vid olyckor och kriser.

Information

Socialförvaltningen ansvarar för viktiga journummer att ringa vid akut hjälp, till exempel relationsvåld.

Säkerhetsenheten har hand om frågor som rör krisstöd och krishantering samt brottsförebyggande arbete.

Karin Alvermalm

NULL

Förvaltningschef, Socialförvaltningen

Eija Suhonen

NULL

Säkerhetschef, Säkerhetsenheten