Gifta sig

Borgerlig vigsel – så här gör ni när ni vill gifta er.

Texten uppdaterad 2024-03-14

Nolhaga slott

1. Ansök om hindersprövning

Kontakta ert lokala skattekontor och be att få blanketterna ”Hindersprövning, ansökan och försäkran” samt ”Efternamn, anmälan”. Det går också att ladda ner blanketterna på Skatteverkets hemsida (se tillhörande information nederst på denna sidan).

Blanketterna ska undertecknas och skickas till Skatteverket.

Efter cirka en vecka får ni hemskickat ”Intyg hindersprövning/vigsel”. Intyget har en giltighetstid på fyra månader.

2. Boka vigselförättare

Därefter tar ni kontakt med någon av kommunens vigselförrättare för ytterligare information och för att bestämma tidpunkt och plats för vigseln. Intygen skall ni skicka till vigselförrättaren innan vigseln.

När ni kontaktar vigselförrättaren skall ni ha namn och adress för era två vittnen. Vittnena skall ha fyllt 15 år.

Borgerliga vigselförrättare i Alingsås kommun

Viveka Nordström
Mobiltelefon: 073-801 41 42
E-post: viveka.nordstrom@telia.com
Postadress: Kungsgatan 18A, 441 30 Alingsås

Susanna Nerell
Mobiltelefon: 0736-417 495
E-post: sannapooh@hotmail.com
Postadress: Mellbyvägen 126, 441 73 Sollebrunn

Rebecka Gustin
E-post: rebecka.gustin@alingsas.se

Camilla Stensson
E-post: camilla.stensson@alingsas.se

Anna Hansson
E-post: anna.4.hansson@alingsas.se

Under kontorstid vardagar kl 8.00-17.00 går det även att vigas av:

Christina Falk, kommunledningssekreterare, kommunledningskontoret
Telefon: 0322-61 72 78
Mobiltelefon: 0734-14 22 83
E-post: christina.falk@alingsas.se
Postadress: Alingsås kommun, kommunledningskontoret, 441 81 Alingsås

Information om vigselakten

Vigselakten är en kort ceremoni utan religiösa inslag. Ni har normalt tillgång till vigselrummet i cirka 15 minuter. Om någon av er ej talar eller förstår svenska måste ni själva ordna en tolk; anmäl namn och adress på tolken till vigselförrättaren. Tänk på att ha med fysiskt legitimation.

Lokal för vigselakten

Den lokal kommunen erbjuder för borgerlig vigsel är vigselrummet i Nolhaga slott. Rummet har plats för 10-12 personer, och finns tillgängligt alla dagar kl. 11-16.

Om Nolhaga slott är upptaget kan vigselakten ske i annan kommunal lokal.

Om ni önskar att vigseln skall ske på annan plats får ni själva bekosta eventuell reseersättning till vigselförrättaren.   

Från den 1/9 2023 är vigselrummet i Nolhaga slott stängt på grund av renovering. Fram till att slottet öppnar igen våren 2024 erbjuder vi Rådslaget i Rådhuset som vigsellokal.

Vigselrummet kommer att vara tillgängligt under tiden 18 maj –
8 september 2024, då renoveringen startar upp igen.

Hyllning av brudparet

Ni får inte ha med egen dryck eller mat på slottet. Vill ni hylla brudparet genom att skåla i medhavd dryck eller kasta ris får detta ske utomhus, dock inte på Slottets trappor eller entréer.

Fotografering

Ni har tillgång till vigselrummet för fotografering under vigseln. Det går också bra att fotografera utanför Nolhaga slott.

Kostnad

Från den 1 januari 2024 kostar det 800 kronor att gifta sig borgerligt. Kostnaden faktureras av Alingsås kommun efter genomförd vigsel.

I samband med att vigselförrättaren lämnar fakturauppgifter till kommunen kommer era personuppgifter att hanteras.

Christina Falk

NULL

Kommunledningssekreterare, Kommunledningskontoret