Uppdrag i kommunen

Alingsås kommun har alltid behov av personer som vill och kan erbjuda hjälp och stöd till barn, ungdomar och vuxna under en kortare eller längre period. Det finns olika uppdrag att välja mellan beroende på vad som passar dig och din livssituation. Det viktigaste är att du är en trygg och stabil person som har tid och är engagerad såväl praktiskt som känslomässigt i ditt uppdrag.

Låter det intressant? Nedan finns olika kontaktvägar och mer information.

Här kan du läsa mer om varje uppdrag

 • En del barn och ungdomar behöver av olika skäl bo i en annan familj. Ett familjehem välkomnar ett barn eller ungdom i sitt hem som ytterligare en familjemedlem under en längre eller kortare period.

  Du och din familj kan bo i lägenhet, i villa eller på en gård på landet. Ni kan vara ensamstående, ett gift par eller sambor med eller utan barn – det viktigaste är att familjehemmet kan erbjuda en trygg och stabil tillvaro.

 • En kontaktfamilj tar emot ett barn, en ungdom eller syskonpar i sitt hem några dygn i månaden. Syftet är att ge den sökandes familj ett utökat nätverk för avlastning, stöd och stimulans.

  När barnet kommer på besök gör man vardagliga saker som att baka, spela fotboll eller grilla korv i skogen. Huvudsaken är att man tar sig tid med barnet och att barnet får delta i familjens aktiviteter. Att vara kontaktfamilj kräver engagemang men ger också mycket glädje.

  Uppdraget som kontaktfamilj är en frivillig insats och kan beviljas med stöd av Socialtjänstlagen (SoL).

 • Att vara stödfamilj innebär att ni tar emot ett barn eller ungdom med funktionsnedsättning i ert hem vanligtvis en helg i månaden. Syftet med insatsen är att ge barnet/ungdomens familj tillfällig avlastning i omvårdnadsarbetet. Stödfamiljen fungerar som ett komplement till barnets familj, inte som en ersättning. Att vara stödfamilj kräver engagemang men ger också mycket glädje.

  När barnet kommer på besök gör ni vardagliga saker som att umgås, leka, äta middag tillsammans, baka, vara ute i naturen m.m. Huvudsaken är att du tar dig tid till barnet och att barnet får delta i familjens aktiviteter.

  Du kan vara ensamstående eller leva i relation, ta på dig rollen som mor- eller farföräldrar, ha barn boende hos dig/er eller inte, bo på landet eller i stadsmiljö.

  Uppdraget som stödfamilj är en frivillig insats och kan beviljas genom Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 

 • Kontaktperson är ett viktigt och uppskattat stöd för till barn, ungdomar och vuxna. Uppdraget kan se mycket olika ut, beroende på den enskildes behov. Omfattningen på uppdraget är från 1-2 träffar i veckan till ett par gånger i månaden.

  Kontaktpersonens viktigaste uppgift är att utöka den enskildes nätverk och fungera som ett personligt sällskap/stöd och god förebild. Insatsen ska stödja den enskilde till självständighet genom att till exempel bryta den enskildes isolering, ge råd och stöd i vardagen, stärka sociala kontakter, stimulera en aktiv fritid och underlätta möjligheten att delta i fritidsaktiviteter.

  Kontaktperson är en frivillig insats och kan beviljas genom Socialtjänstlagen (SoL).

  Bli kontaktperson för vuxen som behöver bryta social isolering.

  Bli kontaktperson för barn.

 • Kontaktperson som beviljats med stöd av LSS syftar till att bryta social isolering. Insatsen riktar sig till personer som har någon form av intellektuell, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. Det kan t.ex. handla om en ungdom eller vuxen som har autism, autismliknande tillstånd, intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada.

  Kontaktperson utför ingen omvårdnad utan ska fungera som en vän att umgås med eftersom personer med olika funktionsnedsättningar kan ha svårt att få kontakt med andra människor. Vi gör alltid en matchning mellan den enskilde och dig för att möjliggöra att ni tillsammans ska kunna hitta gemensamma intressen och kunna göra roliga aktiviteter tillsammans.

  Ett kontaktpersonsuppdrag leder till att du lär känna en ny människa och får chansen att bidra till och följa dennes utveckling. Samtidigt som du har kul, själv utvecklas och får en bra merit. Som kontaktperson är du den där extra vännen som personen inte annars har. Avsikten är att kontakten ska vara över tid, om båda vill det.

  Kontaktperson är en frivillig insats och kan beviljas genom Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

  Bli kontaktperson för någon med funktionsnedsättning.

 • Kommunen erbjuder dig som kontaktperson/kontaktfamilj och stödfamilj stöd och vägledning längst vägens gång. Detta för att möjliggöra utveckling i uppdraget och för att bidra till god kvalitet.

  I uppdraget som familjehem genomgår ni en utbildning som innehåller flera olika avsnitt och tar bland annat upp barns utveckling och behov, förlust och sorg samt juridik inom socialtjänsten.

Alingsås kommun