1 Driftstörningar

Familjehem

Vill du/ni bli familjehem för ett barn eller en ungdom?

Alla barn har rätt till trygga vuxna, omsorg, en trygg tillvaro och en bra uppväxt. Vi söker nya familjer som kan öppna upp sitt hem, sin familj och sin vardag för ett barn.

Texten uppdaterad 2024-02-08

Ett familjehem är en vanlig familj, men med särskilt mycket värme, kraft och utrymme för ytterligare en familjemedlem. Det kan vara tufft ibland, men samtidigt berikande och meningsfullt.

Du/ni kan bo i lägenhet, i villa eller på en gård på landet. Du/ni kan vara ensamstående, ett gift par eller sambor med eller utan barn – det viktigaste är att du/ni kan erbjuda en trygg och stabil tillvaro. 

Som familjehem ställer du och din familj upp för någon annans barn. Det förutsätter att du/ni har tålamod, tid och ork. Därför måste självklart alla i familjen vara överens om att ni vill bli familjehem. Det är viktigt att ni vill arbeta för barnets bästa i samarbete med föräldrar och socialtjänst.

Målet är att barnet ska återförenas med sin egen familj om det är möjligt. Därför går det inte att säga hur lång tid barnet blir kvar i er familj. Det kan vara allt från några månader, år eller en hel uppväxt.

Nedan finns mer information och aktuella annonser till de barn och ungdomar som just nu har behov av familjehem/kontaktfamilj.

Är du intresserad och vill lära dig mer om vad det innebär att vara kontaktfamilj och kontaktperson? Läs mer här.

 • Om du kan tänka dig att bli familjehem börjar du med att höra av dig till någon av familjehemssekreterarna i Alingsås. Du kan ringa, skicka e-post, brev eller anmäla intresse via e-tjänst. Du får alltid återkoppling, där vi svarar på dina frågor och berättar mer om den fortsatta processen.

  För att skapa de bästa förutsättningarna för en lyckad placering är det viktigt att varje familj är noga utredd, väl förberedd och omsorgsfullt utvald för sitt uppdrag som familjehem.

 • När du har anmält intresse att bli familjehem bokar vi ett första möte hemma hos dig. Vi kontrollerar myndigheters register: Polismyndighetens misstanke- och belastningsregister, socialregistret, Kronofogdemyndighetens register samt register hos Försäkringskassan och Transportstyrelsen. För att kunna göra dessa kontroller behöver du lämna samtycke.

  I utredningen ingår också fördjupade samtal med dig och samtal med referenter. Vi vill också prata med barn som bor i familjen.

 • Vi vill att våra familjer genomgår en grundutbildning. Utbildningen innehåller flera olika avsnitt och tar bland annat upp barns utveckling och behov, förlust och sorg samt juridik inom socialtjänsten.

 • När ett barn flyttar in i ett familjehem skrivs ett avtal mellan familjehemmet och socialnämnden. Avtalet innehåller uppgifter om rättigheter, skyldigheter och ekonomisk ersättning. Syftet med avtalet ska vara att tydligt klargöra vad som är socialtjänstens respektive familjehemmets ansvar och åtagande när det gäller stöd och skydd.

  Ersättningen varierar från barn till barn. Den är bland annat beroende av barnets ålder och den arbetsinsats uppdraget kräver.

  Den ekonomiska ersättningen är uppdelad i två delar:

  • En omkostnadsersättning som ska täcka merkostnader som exempelvis mat, kläder, resor, fritidsaktiviteter, fickpengar och del i bostad.
  • Ett arvode som är ersättning för det uppdrag familjehemmet har. Arvodesdelen beskattas.

  Alingsås kommun följer Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) rekommendationer om ersättning vid familjehemsvård.

Aktuella uppdrag

 • Vi söker kontaktfamilj till en flicka i lågstadieåldern. Önskvärt är att familjen har tidigare erfarenhet av uppdrag från socialtjänsten och är öppen för det samarbete som krävs med föräldrar och socialtjänst. Uppdraget är i grunden varannan helg, med möjlighet till flexibilitet, då tillfälliga behov av utökning av tiden i kontaktfamilj kan komma att uppstå. Flickan är i behov av trygga vuxna som kan ge uppmärksamhet och stabilitet. Flickan är aktiv och behöver stimulans av närvarande vuxna. Hon tycker om att hoppa studsmatta, pyssla och måla.

  Är du intresserad och vill veta mer? Kommunens familjehemssekreterare nås via växeln på 0322-616000.

 • Kontaktfamilj sökes till en glad och intensiv pojke på 5 år. Det är oftast full fart och han tycker om att leka utomhus och på lekplatser samt gillar att pyssla, läsa böcker och bygga med lego m.m.

  Pojken tycker om att vara tillsammans med andra barn, har lätt för att kommunicera, men kan vara bestämd i leken och behöver stöd i sitt samspel av en vuxen. Har ni egna barn är det bra om de är från skolåldern och uppåt.

  Situationer som innefattar många intryck, tex större sociala sammanhang, där det händer mycket samtidigt, gör att han ibland får svårt att fokusera och han kan då bli frustrerad.

  Han tycker om katter, men är lite reserverad mot hundar.

  Är ni en aktiv och positiv familj, med eller utan barn, som vill dela med er av er tid och engagemang, var tredje till var fjärde helg, så är ni varmt välkomna att höra av er för mer information.

  Kommunens familjehemssekreterare nås via växeln på 0322-616000.

 • Vi söker kontaktfamilj till en pojke i lågstadieåldern. Uppdraget är förlagt till var tredje helg. Pojken behöver närvarande vuxna som kan erbjuda förutsägbarhet och trygghet. Om det finns barn i familjen är det önskvärt att barnen är äldre än pojken för att han ska få den tid med vuxna han är i behov utav. Pojken tycker om motorcyklar och cross.

  Är du intresserad och vill veta mer? Kommunens familjehemssekreterare nås via växeln på 0322-616000.

 • Vi söker kontaktfamilj till en pojke i mellanstadieåldern som tycker om djur och att vara ute i naturen. Pojken tycker även om att bada, spela fotboll, basket och bordtennis.

  Som kontaktfamilj till just detta barn är det bra om det finns två vuxna i familjen. Om det finns barn är det önskvärt att barnen är äldre än pojken. Det är även en fördel om ni som familj tycker om att vara aktiv och hitta på saker tillsammans. Önskvärd omfattning är en helg i månaden.

  Är du intresserad och vill veta mer? Kommunens familjehemssekreterare nås via växeln på 0322-616000.

 • Behandlingsfamilj är ett familjehem där det finns extra resurser både i familjen och genom ett team bestående av professionella inom socialförvaltningen som arbetar med den placerade och dennes familj. Ni behöver ha erfarenhet som familjehem sedan tidigare alternativt ha arbetslivserfarenhet inom vård och omsorg, förskola och skola, psykiatrin eller annat socialt inriktat arbete.

  Uppdraget innefattar stöd, handledning och nära kontakt med kommunens familjehemssekreterare. Ersättning kommer att betalas ut även när ni inte har ett barn placerat hos er.

  Intresserad och vill veta mer? Kommunens familjehemssekreterare nås via växeln på 0322-616000.

 • Kontrakterat jourfamiljehem innebär att med kort varsel ta emot ett barn i ditt hem. Familjehemmet behöver därför ha erfarenhet sedan tidigare och bestå av två vuxna varav en är hemma på heltid. Ni behöver ha tid, engagemang, hög känslomässig omsorgsförmåga, förmåga till reflektion och kunna sätta er in i barnets upplevelse.

  Uppdraget innefattar stöd, handledning och nära kontakt med kommunens familjehemssekreterare. Ersättning kommer att betalas ut även när ni inte har ett barn placerat hos er.

  Intresserad och vill veta mer? Kommunens familjehemssekreterare nås via växeln på 0322-616000.

Besökstider/öppettider

Måndag kl. 08–17.30
Tisdag–torsdag kl. 08–16.30
Fredag kl. 08–15

Besöksadress:
Socialförvaltningen
Sidenvägen 7 F

Familjehemssekreterarna nås via växeln och kan svara på frågor om ansökan och vad det innebär att vara familjehem.

Enhet familjehem

NULL

Avdelning unga, Socialförvaltningen

Kristina Ullvan

NULL

Enhetschef, Enhet familjehem, Socialförvaltningen