sv Swedish

Familjehem

Att vara familjehem ger garanterat nya upplevelser. Det är ett ansvarsfullt uppdrag och kan kännas som en utmaning. Allra viktigast är att det barn som kommer till er upplever trygghet och framtidstro och kommer till en välfungerande och strukturerad vardagsmiljö.

Texten uppdaterad 2022-04-07

Krävande och givande

Ett familjehem är som en vanlig familj, men med särskilt mycket värme, kraft och utrymme för ytterligare en familjemedlem. Det kan vara tufft ibland, men samtidigt berikande och meningsfullt.

Du och din familj kan bo i lägenhet, i villa eller på en gård på landet. Ni kan vara ensamstående, ett gift par eller sambor med eller utan barn – det viktigaste är att familjehemmet kan erbjuda en trygg och stabil tillvaro. 

Som familjehem ställer du och din familj upp för någon annans barn. Ni måste vara beredda på att det krävs tid och ork. Därför måste självklart alla i familjen vara överens om att ni vill bli familjehem. Det är viktigt att ni vill arbeta för barnets bästa i samarbete med föräldrar och socialtjänst.

Målet är att barnet ska återförenas med sin egen familj. Därför går det inte att säga hur lång tid barnet stannar. Det kan vara allt från några månader, år eller en hel uppväxt.

Nedan finns mer information och aktuella annonser till de barn och ungdomar som just nu har behov av ett familjehem.

 • Om du kan tänka dig att bli familjehem börjar du med att höra av dig till någon av familjehemssekreterarna i Alingsås. Du kan ringa, skicka e-post, brev eller anmäla intresse via e-tjänst. Du får alltid återkoppling, där vi svarar på dina frågor och berättar mer om den fortsatta processen.

  För att skapa de bästa förutsättningarna för en lyckad placering är det viktigt att varje familj är noga utredd, väl förberedd och omsorgsfullt utvald för sitt uppdrag som familjehem.

 • När du har anmält intresse att bli familjehem bokar vi ett första möte hemma hos dig. Vi kontrollerar myndigheters register: Polismyndighetens misstanke- och belastningsregister, socialregistret, Kronofogdemyndighetens register samt register hos Försäkringskassan och Transportstyrelsen. För att kunna göra dessa kontroller behöver du lämna samtycke.

  I utredningen ingår också fördjupade samtal med dig och samtal med referenter. Vi vill också prata med barn som bor i familjen.

 • Vi vill att våra familjer genomgår en grundutbildning. Utbildningen innehåller flera olika avsnitt och tar bland annat upp barns utveckling och behov, förlust och sorg samt juridik inom socialtjänsten.

 • När ett barn flyttar in i ett familjehem skrivs ett avtal mellan familjehemmet och socialnämnden. Avtalet innehåller uppgifter om rättigheter, skyldigheter och ekonomisk ersättning. Syftet med avtalet ska vara att tydligt klargöra vad som är socialtjänstens respektive familjehemmets ansvar och åtagande när det gäller stöd och skydd.

  Ersättningen varierar från barn till barn. Den är bland annat beroende av barnets ålder och den arbetsinsats uppdraget kräver.

  Den ekonomiska ersättningen är uppdelad i två delar:

  • En omkostnadsersättning som ska täcka merkostnader som exempelvis mat, kläder, resor, fritidsaktiviteter, fickpengar och del i bostad.
  • Ett arvode som är ersättning för det uppdrag familjehemmet har. Arvodesdelen beskattas.

  Alingsås kommun följer Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) rekommendationer om ersättning vid familjehemsvård.

Aktuella familjehemsannonser

 • Behandlingsfamilj är ett familjehem där det finns extra resurser både i familjen och genom ett team bestående av professionella inom socialförvaltningen som arbetar med den placerade och dennes familj. Ni behöver ha erfarenhet som familjehem sedan tidigare alternativt ha arbetslivserfarenhet inom vård och omsorg, förskola och skola, psykiatrin eller annat socialt inriktat arbete.

  Uppdraget innefattar stöd, handledning och nära kontakt med kommunens familjehemssekreterare. Ersättning kommer att betalas ut även när ni inte har ett barn placerat hos er.

  Intresserad och vill veta mer? Kommunens familjehemssekreterare nås via växeln på 0322-616000.

 • Kontrakterat jourfamiljehem innebär att med kort varsel ta emot ett barn i ditt hem. Familjehemmet behöver därför ha erfarenhet sedan tidigare och bestå av två vuxna varav en är hemma på heltid. Ni behöver ha tid, engagemang, hög känslomässig omsorgsförmåga, förmåga till reflektion och kunna sätta er in i barnets upplevelse.

  Uppdraget innefattar stöd, handledning och nära kontakt med kommunens familjehemssekreterare. Ersättning kommer att betalas ut även när ni inte har ett barn placerat hos er.

  Intresserad och vill veta mer? Kommunens familjehemssekreterare nås via växeln på 0322-616000.

 • Vi söker ett varmt och engagerat familjehem till en pojke som är i behov av ett hem med trygga och närvarande vuxna. Om det finns andra ungdomar i familjen ska de helst vara äldre än pojken som just nu är 15 år. Hans stora intresse är att spela fotboll.

  Som familjehem behöver du/ni finnas där, men samtidigt ha tålamod med att pojken kanske inte är så pratsam eller söker så mycket kontakt. Pojken behöver stöttning kring sin skolgång.

  Då det är viktigt att pojken regelbundet kan träffa föräldrar och syskon är det önskvärt att familjehemmet är beläget i Alingsås kommun.

  Vid intresse nås kommunens familjehemssekreterare via växeln på 0322-616000.

 • Vi söker familjehem till en flicka som i avvaktan på ett stadigvarande hem bor i jourfamilj. Flickan går idag på grundsärskola årskurs nio och hennes intressen är djur och musik. Önskvärt är att det inte finns några hemmavarande barn.

  Planen är att flickan ska börja på naturbruksgymnasium till hösten 2023 där boendeformen är internat, måndag till fredag. Ett familjehemsuppdrag skulle således innebära att man hand om flickan på helger och lov och självklart om flickan blir sjuk och inte kan vara på skolan.

  Flickan har ett stort uppmärksamhetsbehov och behöver tydliga och trygga vuxna med mycket tålamod.

  Vid intresse nås kommunens familjehemssekreterare via växeln på 0322-616000.

 • Vi söker en trygg och stabil familj till en pojke som för tillfället bor i jourfamilj. Pojken är lugn och eftertänksam, funderar mycket och har många frågor. Han har humor, tycker om att skoja, spela spel och gillar djur. Pojken kommer från en stor familj och kontakten med syskonen är viktig för honom. Han har regelbundna umgängen med föräldrarna på socialkontoret tillsammans med umgängesstödjare. Det är därför viktigt att hans blivande familjehem stöttar och medverkar till att kontakten med det biologiska nätverket upprätthålls, till exempel genom att skjutsa till umgängen.

  Pojken behöver en familj som har erfarenhet av att vara familjehem. Han har behövt byta familjehem på grund av olyckliga omständigheter och vi ser det därför som angeläget att den familj som tar emot honom är beredda att finnas kvar över tid. Det är bra om han får vara yngst i familjen och om det finns andra barn är det bra om de är i högstadieåldern eller äldre.

  Vid intresse nås kommunens familjehemssekreterare via växeln på 0322-616000.

 • Vi söker en kontaktfamilj till en utåtriktad och kreativ flicka som tycker om djur och att pyssla. Flickan bor idag i familjehem och går i skola i Alingsås.

  Som kontaktfamilj behöver ni vara trygga vuxna med tid och engagemang att samverka kring flickans fortsatta utveckling. Ni behöver ha ett gott samarbete med familjehemmet som ni genom ert åtagande avlastar. Önskvärd omfattning är två helger i månaden.

  Flickan har diabetes och blivande kontaktfamilj får därför utbildning och vägledning av både sjukvård och familjehem. Egen erfarenhet av diabetes ses som meriterande.

  Vid intresse nås kommunens familjehemssekreterare via växeln på 0322-616000.

 • Vi söker ett stadigvarande familjehem till en pojke med mycket energi som tycker om att vara aktiv. Pojken fungerar bäst med förutsägbarhet och fasta rutiner. Han har ibland svårt att samspela med andra barn och behöver vägledning i det. Han är nyfiken och vetgirig, men kan ha svårt att fokusera och koncentrera sig.

  Pojken behöver en trygg, varm och aktiv familj med två vuxna och inte så många barn. Om det finns barn i familjen behöver de vara några år äldre än honom. Det behöver vara en familj med en förutsägbar vardag och tålamod. Pojken har regelbundna umgängen med sin biologiska mamma och som familjehem behöver man vara beredd att skjutsa till umgängena.

  Vid intresse nås kommunens familjehemssekreterare via växeln på 0322-616000.

 • Vi söker en kärleksfull familj, som har tid, engagemang och som kan erbjuda flickan en trygg och stabil vardag. Hon är i behov av trygga vuxna som med kärlek, empati och tydlighet kan ge struktur och trygghet i hennes vardag med både aktiviteter, lek och i det vardagliga man gemensamt gör i en familj. Flickan är fantasifull, kreativ och tycker om att spela spel och leka med sina dockor och gosedjur.

  Vi vill att familjen har tidigare erfarenhet av uppdrag från socialtjänsten och att man är öppen för det samarbete som krävs med föräldrar och socialtjänst. Flickan kommer att ha regelbundna umgängen med sin pappa. Om det finns andra barn i familjen är det önskvärt att de är i tonåren.

  Vid intresse nås kommunens familjehemssekreterare via växeln på 0322-616000.

Besökstider/öppettider

Måndag kl. 08–17.30
Tisdag–torsdag kl. 08–16.30
Fredag kl. 08–15

Besöksadress:
Socialförvaltningen
Sidenvägen 7F

Familjehemssekreterarna nås via växeln och kan svara på frågor om ansökan och vad det innebär att vara familjehem.

Enhet Familjehem

NULL

Avdelning Unga, Socialförvaltningen

Kristina Ullvan

NULL

Enhetschef, Enhet familjehem, Socialförvaltningen