2 Driftstörningar
sv Swedish

Familjehem

Att vara familjehem ger garanterat nya upplevelser. Det är ett ansvarsfullt uppdrag och kan kännas som en utmaning. Allra viktigast är att det barn som kommer till er upplever trygghet och framtidstro och kommer till en välfungerande och strukturerad vardagsmiljö.

Texten uppdaterad 2022-04-07

Krävande och givande

Ett familjehem är som en vanlig familj, men med särskilt mycket värme, kraft och utrymme för ytterligare en familjemedlem. Det kan vara tufft ibland, men samtidigt berikande och meningsfullt.

Du och din familj kan bo i lägenhet, i villa eller på en gård på landet. Ni kan vara ensamstående, ett gift par eller sambor med eller utan barn – det viktigaste är att familjehemmet kan erbjuda en trygg och stabil tillvaro. 

Som familjehem ställer du och din familj upp för någon annans barn. Ni måste vara beredda på att det krävs tid och ork. Därför måste självklart alla i familjen vara överens om att ni vill bli familjehem. Det är viktigt att ni vill arbeta för barnets bästa i samarbete med föräldrar och socialtjänst.

Målet är att barnet ska återförenas med sin egen familj. Därför går det inte att säga hur lång tid barnet stannar. Det kan vara allt från några månader, år eller en hel uppväxt.

Nedan finns mer information och aktuella annonser till de barn och ungdomar som just nu har behov av ett familjehem.

 • Om du kan tänka dig att bli familjehem börjar du med att höra av dig till någon av familjehemssekreterarna i Alingsås. Du kan ringa, skicka e-post, brev eller anmäla intresse via e-tjänst. Du får alltid återkoppling, där vi svarar på dina frågor och berättar mer om den fortsatta processen.

  För att skapa de bästa förutsättningarna för en lyckad placering är det viktigt att varje familj är noga utredd, väl förberedd och omsorgsfullt utvald för sitt uppdrag som familjehem.

 • När du har anmält intresse att bli familjehem bokar vi ett första möte hemma hos dig. Vi kontrollerar myndigheters register: Polismyndighetens misstanke- och belastningsregister, socialregistret, Kronofogdemyndighetens register samt register hos Försäkringskassan och Transportstyrelsen. För att kunna göra dessa kontroller behöver du lämna samtycke.

  I utredningen ingår också fördjupade samtal med dig och samtal med referenter. Vi vill också prata med barn som bor i familjen.

 • Vi vill att våra familjer genomgår en grundutbildning. Utbildningen innehåller flera olika avsnitt och tar bland annat upp barns utveckling och behov, förlust och sorg samt juridik inom socialtjänsten.

 • När ett barn flyttar in i ett familjehem skrivs ett avtal mellan familjehemmet och socialnämnden. Avtalet innehåller uppgifter om rättigheter, skyldigheter och ekonomisk ersättning. Syftet med avtalet ska vara att tydligt klargöra vad som är socialtjänstens respektive familjehemmets ansvar och åtagande när det gäller stöd och skydd.

  Ersättningen varierar från barn till barn. Den är bland annat beroende av barnets ålder och den arbetsinsats uppdraget kräver.

  Den ekonomiska ersättningen är uppdelad i två delar:

  • En omkostnadsersättning som ska täcka merkostnader som exempelvis mat, kläder, resor, fritidsaktiviteter, fickpengar och del i bostad.
  • Ett arvode som är ersättning för det uppdrag familjehemmet har. Arvodesdelen beskattas.

  Alingsås kommun följer Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) rekommendationer om ersättning vid familjehemsvård.

Aktuella familjehemsannonser

 • Behandlingsfamilj är ett familjehem där det finns extra resurser både i familjen och genom ett team bestående av professionella inom socialförvaltningen som arbetar med den placerade och dennes familj. Ni behöver ha erfarenhet som familjehem sedan tidigare alternativt ha arbetslivserfarenhet inom vård och omsorg, förskola och skola, psykiatrin eller annat socialt inriktat arbete.

  Uppdraget innefattar stöd, handledning och nära kontakt med kommunens familjehemssekreterare. Ersättning kommer att betalas ut även när ni inte har ett barn placerat hos er.

  Intresserad och vill veta mer? Kommunens familjehemssekreterare nås via växeln på 0322-616000.

 • Kontrakterat jourfamiljehem innebär att med kort varsel ta emot ett barn i ditt hem. Familjehemmet behöver därför ha erfarenhet sedan tidigare och bestå av två vuxna varav en är hemma på heltid. Ni behöver ha tid, engagemang, hög känslomässig omsorgsförmåga, förmåga till reflektion och kunna sätta er in i barnets upplevelse.

  Uppdraget innefattar stöd, handledning och nära kontakt med kommunens familjehemssekreterare. Ersättning kommer att betalas ut även när ni inte har ett barn placerat hos er.

  Intresserad och vill veta mer? Kommunens familjehemssekreterare nås via växeln på 0322-616000.

 • Vi söker familjehem för barn i spädbarnsålder. Utifrån barnets späda ålder behöver en av familjehemsföräldrarna finnas hemma på heltid och avstå från förvärvsarbete. Detta ekonomiska bortfall från förvärvsarbete ersätts av socialtjänsten. Därutöver tillkommer ett arvode och en omkostnadsersättning som följer Sveriges Kommuner och Regioners rekommendationer.

  Vid intresse nås kommunens familjehemssekreterare via växeln på 0322-616000.

 • Vi söker en familj som kan ta emot ett syskonpar om en helg i månaden. Den äldste pojken (född 2014) är social, nyfiken och diskussionsglad. Den yngre pojken (född 2016) är lättlärd och nyfiken. Båda pojkarna har intresse för olika slags motorfordon, djur och natur samt friluftsliv. Önskvärt är att kontaktfamiljen bor på en plats där det finns tillgång till ovanstående aktiviteter.

  Vid intresse nås kommunens familjehemssekreterare via växeln på 0322-616000.

  Läs mer här vad det innebär att vara kontaktfamilj.

Besökstider/öppettider

Måndag kl. 08–17.30
Tisdag–torsdag kl. 08–16.30
Fredag kl. 08–15

Besöksadress:
Socialförvaltningen
Sidenvägen 7F

Familjehemssekreterarna nås via växeln och kan svara på frågor om ansökan och vad det innebär att vara familjehem.

Enhet Familjehem

NULL

Avdelning Unga, Socialförvaltningen

Kristina Ullvan

NULL

Enhetschef, Enhet familjehem, Socialförvaltningen