1 Driftstörningar

Informationssamtal för föräldrar som överväger att vända sig till domstol

Från den 1 mars 2022 är det obligatoriskt för föräldrar att delta i informationssamtal innan de kan väcka talan i domstol. Efter informationssamtalet får föräldrarna ett samtalsintyg. Informationssamtalet ska ha ägt rum inom ett år före det att en förälder väcker talan i domstol.

Texten uppdaterad 2023-11-21

Barn som är folkbokförda i Alingsås och Vårgårda omfattas av den samordnade familjerätten som är lokaliserad i Alingsås.

Alingsås kommun erbjuder informationssamtal till föräldrar som överväger att vända sig till domstol för att väcka talan i frågor om barns vårdnad, boende och umgänge. Syftet med informationssamtal är att föräldrar som inte är överens i frågor om barnets boende, umgänge och vårdnad ska hitta den lösning som är bäst för barnet.

Under samtalet får föräldrarna information om aktuell lagstiftning, samarbetssamtal, hur en utredning om vårdnad, boende och umgänge går till och hur barnet kan påverkas av en konflikt mellan föräldrarna och om samarbetssamtal. Föräldrarna får också information om vad som kan vara till hjälp i samarbetet mellan föräldrar som inte lever tillsammans.

Båda föräldrar deltar i informationssamtalet

Som huvudregel deltar föräldrar gemensamt i informationssamtalet. Om det finns särskilda skäl till varför ni inte kan delta gemensamt, ange detta i kontakten med familjerätten. 

Intyg efter samtalet

Efter samtalet får du ett intyg på att du deltagit. Du behöver intyget för att kunna framställa yrkanden om vårdnad, boende och umgänge vid en tvist i domstol.

Enhet familjerätt

NULL

Telefontid: 08.45-09.30, måndag-fredag, Avdelning unga, Socialförvaltningen

Socialförvaltningen

NULL

Socialförvaltningen