Faderskap, föräldraskap

Texten uppdaterad 2023-11-21

Pappa som kramar sin dotter.

Från den 1 januari 2022 ska fader-/föräldraskap bekräftas digitalt direkt hos Skatteverket inom de 14 första dagarna efter förlossningen.  

Via Skatteverkets E-tjänst bekräftar du att du är nybliven förälder.

 Det går även att anmäla gemensam vårdnad direkt hos Skatteverket.

Om digital bekräftelse inte har gjorts dag 15 efter att barnet har fötts underrättas socialnämnden om barnets födelse och enhet familjerätt kallar er till ett möte för att fastställa fader-/föräldraskapet. Det är först efter att en digital bekräftelse har gjorts alternativt en fader-/föräldraskapsbekräftelse undertecknats och godkänts på enhet familjerätt som barnets juridiska rättigheter, som till exempel arvsrätt efter båda föräldrarna träder i kraft. Barnet får då även rätt att bära den andra förälderns efternamn.

Om man är under 18 år eller har skyddade personuppgifter kan man inte använda e-tjänsten utan får ta kontakt med enhet familjerätt. 

Vid frågor vänligen kontakta enhet familjerätt via kommunens växel.

Enhet familjerätt

NULL

Telefontid: 08.45-09.30, måndag-fredag, Avdelning unga, Socialförvaltningen

Liselotte Dedon

NULL

Enhetschef, Enhet familjerätt, Socialförvaltningen