1 Driftstörningar

Folkhälsoarbete

Folkhälsoarbetet vill främja det som gör att människor mår bra och stärka förutsättningarna för ett gott liv. Här kan du även läsa om social hållbarhet, hur vi arbetar med brottsförebyggande åtgärder, hur vår boendemiljö spelar in på vår hälsa och livsstil, energi och klimat.

Caroline Forssbaeck

NULL

Folkhälsostrateg, Stabsavdelningen kommunledningskontoret

Interna genvägar

Agenda 2030