Boendemiljö och hälsa

Inomhusmiljön har stor betydelse för vår hälsa. De faktorer som påverkar oss mest i våra hus är fukt, kyla, drag, buller och kemiska ämnen. En generell bra inomhusmiljö får man om huset är välisolerat och har ett fungerande ventilationssystem som motverkar fuktskador. Huset bör också vara byggt på ett sådant sätt att radonhalten hålls på en minimal nivå.

Caroline Forssbaeck

NULL

Folkhälsostrateg, Stabsavdelningen kommunledningskontoret

Livsmedel- och hälsaenheten

NULL

Bygg- och miljöavdelningen