2 Driftstörningar
sv Swedish

Livsmedel

Vad du äter och dricker påverkar din hälsa. Fräscha råvaror och korrekt hantering är speciellt viktigt. Hälsoskyddsenheten på Samhällsbyggnadsförvaltningen kontrollerar därför restauranger, gatukök, livsmedelsindustrin, butiker och andra livsmedelsföretag i Alingsås kommun för att säkra kvaliteten på våra livsmedel. Kontrollerna är en del av miljöskyddsnämndens myndighetsarbete.

E-tjänster

Här finns alla blanketter och e-tjänster inom livsmedelsområdet.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Hälsoskyddsenheten

NULL

Bygg- och miljöavdelningen