Livsmedel

Vad du äter och dricker påverkar din hälsa. Fräscha råvaror och korrekt hantering är speciellt viktigt. Livsmedel- och hälsaenheten på samhällsbyggnadsförvaltningen kontrollerar därför restauranger, gatukök, livsmedelsindustrin, butiker och andra livsmedelsföretag i Alingsås kommun för att säkra kvaliteten på våra livsmedel. Kontrollerna är en del av bygg- och miljönämndens myndighetsarbete.

E-tjänster

Här finns alla blanketter och e-tjänster inom livsmedelsområdet.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Livsmedel- och hälsaenheten

NULL

Bygg- och miljöavdelningen