Nu gäller skärpta nationella råd för att minska spridningen av covid-19

Våra verksamheter anpassas och många har tillfälligt stängt eller begränsat för besök. Ta reda på vad som gäller innan du besöker oss.

Alingsås kommuns information om covid-19

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Samhällsplanering

Samhällsplanering innebär att kommunen planerar och efter samråd med kommuninvånarna beslutar om samhällets utformning. Det finns olika typer av planer i en kommun; översiktsplan, fördjupad översiktsplan, planprogram, detaljplaner och områdesbestämmelser. Här kan du läsa mer om kommunens arbete med de olika planerna.

Kontaktinformation

Förvaltningschefen är ytterst ansvarig för verksamheterna. För att få svar på specifika frågor får du hjälp till rätt person via växelnumret.

Har du ett pågående planärende kan du kontakta din handläggare direkt. Tänk på att ha fastighetsbeteckning eller ärendenummer till hands.

Fredrik Linusson

NULL

Förvaltningsschef, Samhällsbyggnadskontoret

Plan- och bygglovschef samt stadsarkitekt, vakant

NULL

Plan- och bygglovschef samt stadsarkitekt, Plan- och bygglovsavdelningen