Samhällsplanering

Samhällsplanering innebär att kommunen planerar och efter samråd med kommuninvånarna beslutar om samhällets utformning. Det finns olika typer av planer i en kommun; översiktsplan, fördjupad översiktsplan, planprogram, detaljplaner och områdesbestämmelser. Här kan du läsa mer om kommunens arbete med de olika planerna.

Kontaktinformation

Förvaltningschefen är ytterst ansvarig för verksamheterna. För att få svar på specifika frågor får du hjälp till rätt person via växelnumret.

Har du ett pågående planärende kan du kontakta din handläggare direkt. Tänk på att ha fastighetsbeteckning eller ärendenummer till hands.

Alingsås kommun