Hållbar livsstil, klimat och energi

Alla val vi gör i vardagen har betydelse för vår miljö och för klimatet. Det kan till exempel handla om vad vi väljer att konsumera eller hur mycket vi reser. Vi på Alingsås kommun kan hjälpa dig att bli mer klimatsmart genom att erbjuda rådgivning och ge tips.

Energi och klimatrådgivning

NULL

Jonas Dahl, energi- och klimatrådgivare, Bygg- och miljöavdelningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Alingsås kommun

NULL

Stora torget 1, 441 81 Alingsås