2 Driftstörningar
sv Swedish

Avfall och återvinning

Här hittar du samlad information om kommunens avfalls- och återvinningsverksamhet. Du kan bland annat få tips om hur du sorterar sitt avfall på bästa sätt, läsa om avfallshämtning och hitta öppettider till våra återvinningscentraler.

E-tjänster/blanketter inom avfallshantering

Vanliga frågor inom avfall och återvinning

 • Säsongen börjar vecka 16 eller 17 beroende på om du har hämtning jämn eller ojämn vecka. Säsongen slutar vecka 46 eller 47.
 • Säsongen är under maj till september.
 • Ansökan om uppehåll kan ansökas via e-tjänst längre upp på sidan. Avfallsavdelningen avgör om du kan ha uppehåll i din sophämtning.
 • Fakturorna hanteras av Alingsås Energi. De nås på telefonnummer 0322-61 76 17
 • Du som bor i villa kan knyta en påse på handtaget på något kärl vid tömning, så får du en ny rulle kompostpåsar. Bor du i flerfamiljshus kontaktar du din hyresvärd.
 • Ibland blir tömningen försenad. Det kan exempelvis bero på att sopbilen har gått sönder eller sjuka chaufförer. Låt kärlen stå kvar tills de blir tömt under dessa omständigheter. Kontakta kundtjänst: 0322-61 70 80 för mer information.
  Kontrollera att det är framkomligt till ditt sopkärl. Är det möjligt för sopbilen att vända eller står andra fordon i vägen? Är vägen plogad och sandad vid vinterväglag? Är det halkigt väglag/ej farbar väg kan sopbilen inte komma fram. Om fel sorts avfall lags i kärlet kan vi inte heller
  tömma ditt kärl. Mellanväggen i ditt kärl får inte flyttas eller tas ut – då kan inte kärlet tömmas av bilen.
 • Hör av dig till kundtjänst Telefon: 0322-61 70 80 om du vill få ut ditt hämtschema.

Kontaktinformation

Avdelningscheferna är ansvariga för verksamheten, men för att få svar på specifika frågor får du hjälp till rätt person via växelnumret.

Vid frågor om avfallshämtning och slamtömning är du välkommen att kontakta avfalls kundtjänst.

John Eriksson

NULL

Avdelningschef, Kretsloppsavdelningen

Kundtjänst, avfall

NULL

Besöksadress: Bälinge avfallsanläggning Tokebackavägen 6, 441 93 Alingsås, Insamlingsenheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Marie Berghult

NULL

Myndighetschef/Avdelningschef Bygg- och miljö, Samhällsbyggnadsförvaltningens ledning