Avfallsföreskrifter och avfallsplan

Senaste versionen av avfallsföreskrifter för Alingsås kommun antogs av kommunfullmäktige 2023-12-13 § 236. Avfallsföreskrifterna gäller från och med 2024-01-01. Senaste versionen av ”Avfallsplan för Göteborgsregionen 2030” som gäller Alingsås kommun antogs av kommunfullmäktige 2020-12-09 och gäller från och med 2021.

Texten uppdaterad 2024-01-22

Regional avfallsplan 2030 

Det finns mycket att vinna på att samordna hanteringen av regionens avfall. Därför har GR tagit fram en gemensam avfallsplan för de 13 kommunerna i Göteborgsregionen, Alingsås kommun är en av dom. Läs mer om samarbetet genom att klicka här.

Avfallsavdelningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen