sv Swedish

Avfallsföreskrifter och avfallsplan

Senaste versionen av avfallsföreskrifter för Alingsås kommun antogs av kommunfullmäktige 2014-05-28 § 65. Avfallsföreskrifterna gäller från och med 2014-06-27. Senaste versionen av ”Avfallsplan för Göteborgsregionen 2030” som gäller Alingsås kommun antogs av kommunfullmäktige 2020-12-09 och gäller från och med 2021.

Texten uppdaterad 2021-10-21

Regional avfallsplan 2030 

Det finns mycket att vinna på att samordna hanteringen av regionens avfall. Därför har GR tagit fram en gemensam avfallsplan för de 13 kommunerna i Göteborgsregionen, Alingsås kommun är en av dom. Läs mer om samarbetet genom att klicka här.

VA-avdelningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen