Information om coronaviruset covid-19

Kommunen jobbar aktivt med hanteringen av coronaviruset covid-19 och följer direktiv och rekommendationer från folkhälsomyndigheten, socialstyrelsen och andra myndigheter.

Läs mer
0 Driftstörningar

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Avfallsföreskrifter och avfallsplan

Senaste versionen av avfallsföreskrifter för Alingsås kommun antogs av kommunfullmäktige 2014-05-28 § 65. Avfallsföreskrifterna gäller från och med 2014-06-27. Senaste versionen av ”Avfallsplan för Göteborgsregionen A2020” (bilaga 8) som gäller Alingsås kommun antogs av kommunfullmäktige 2014-05-28 och gäller från och med 2014-06-27.

Texten uppdaterad 2020-04-29

Regional avfallsplan A2020 

Det finns mycket att vinna på att samordna hanteringen av regionens avfall. Därför har GR tagit fram en gemensam avfallsplan för de 13 kommunerna i Göteborgsregionen, Alingsås kommun är en av dom. Läs mer om samarbetet genom att klicka här.

Tyck till om ny avfallsplan 2020-2031

Här kan du läsa remissförslaget och lämna synpunkter.

Kretsloppsavdelningen

NULL

Samhällsbyggnadskontoret