Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Avfallsföreskrifter och avfallsplan

Senaste versionen av avfallsföreskrifter för Alingsås kommun antogs av kommunfullmäktige 2014-05-28 § 65. Avfallsföreskrifterna gäller från och med 2014-06-27. Senaste versionen av ”Avfallsplan för Göteborgsregionen 2030” som gäller Alingsås kommun antogs av kommunfullmäktige 2020-12-09 och gäller från och med 2021.

Texten uppdaterad 2021-10-21

Regional avfallsplan 2030 

Det finns mycket att vinna på att samordna hanteringen av regionens avfall. Därför har GR tagit fram en gemensam avfallsplan för de 13 kommunerna i Göteborgsregionen, Alingsås kommun är en av dom. Läs mer om samarbetet genom att klicka här.

Kretsloppsavdelningen

NULL

Samhällsbyggnadskontoret