1 Driftstörningar

Svenska för invandrare (sfi)

Sfi ger dig grundläggande kunskaper i svenska och om det svenska samhället.

Texten uppdaterad 2023-01-13

Vem får studera på sfi?

Du som

 • saknar grundkunskaper i svenska
 • är folkbokförd i Alingsås kommun
 • är 16 år eller äldre

Du kan söka när du har ett person- eller samordningsnummer.

Terminstider

Sfi-undervisningen pågår hela året.

Kursstart

Vi har kontinuerlig antagning hela året.

Studievägar och kurser

Det finns tre olika studievägar hos oss i Alingsås. Du placeras i en kurs efter din egen förmåga och ditt eget behov och läser i egen takt.

Utbildningstid

Utbildningstiden är individuell. Du läser i egen takt tills kursmålen är nådda. En kurs kan därför ta olika tid för olika personer.

Du får betyg från respektive kurs när en lärare bedömer att du uppnått målen för kursen och fått godkänt på de nationella proven.

På sfi i Alingsås har du 15 timmar schemalagda studier per vecka.

Mer information

 • Studievägarna riktar sig till personer med olika bakgrund, förutsättningar och mål samt visar på vilken ingångskurs och progressionstakt som är lämplig. En elev börjar sina studier inom den studieväg och kurs som bäst passar hans eller hennes individuella förutsättningar. En elev kan avsluta utbildningen efter respektive kurs, men intentionen är att alla elever ska ges möjlighet att studera till och med kurs D inom sin studieväg. Kunskapskraven för en kurs är desamma oavsett studieväg.Studievägar sfi

  • Studieväg 1 består av kurserna A, B, C och D.
  • Studieväg 2 består av kurserna B, C och D.
  • Studieväg 3 består av kurserna C och D.

  Studieväg 1 vänder sig i första hand till personer med mycket kort studiebakgrund och studieväg 3 till dem som är vana att studera.

  Bedömningen av vilken studieväg som är lämplig för en elev och vilken kurs eleven bör börja på utgår ifrån en kartläggning av hans eller hennes kunskaper, förutsättningar och vad som i övrigt kan ha betydelse för att uppfylla kraven.

Gunnel Eklund

NULL

Lärare och samordnare sfi, Campus Alingsås

Anna Ahlmark Wilsson

NULL

Lärare och samordnare sfi, Campus Alingsås

Campus Alingsås reception

NULL

Campus Alingsås