Information om coronaviruset covid-19

Kommunen jobbar aktivt med hanteringen av coronaviruset covid-19 och följer direktiven från folkhälsomyndigheten.

Läs mer
1 Driftstörningar

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor.

Arena för lärande

Arena för lärande samlar alla våra pedagogiska digitala tjänster och fungerar samtidigt som en gemensam informationsyta mellan elever, lärare, skola och vårdnadshavare.

Elev:

  • Eleverna når många digitala tjänster utan att ny inloggning krävs.
  • Följer elev från grundskola och gymnasium till vuxenutbildning.

Vårdnadshavare:

  • Du loggar enkelt in med Bank-ID via arena.alingsas.se
  • I Arena för lärande får du en överblick av informationen riktad till dig som vårdnadshavare eller till både dig och ditt barn.
  • Informationen kommer från lärare, skola eller förvaltning.

Är du inte vårdnadshavare och behöver inloggning till någon elev så kontaktar du elevens mentor.

Alingsås kommun