Arena för lärande

Arena för lärande samlar alla våra pedagogiska digitala tjänster och fungerar samtidigt som en gemensam informationsyta mellan elever, lärare, skola och vårdnadshavare.

Texten uppdaterad 2024-02-13

Arena för lärande samlar alla våra pedagogiska digitala tjänster och fungerar samtidigt som en gemensam informationsyta mellan elever, lärare, skola och vårdnadshavare.

Vårdnadshavare:

  • Du loggar enkelt in med Bank-ID via arena.alingsas.se
  • I Arena för lärande får du en överblick av informationen riktad till dig som vårdnadshavare eller till både dig och ditt barn.
  • Informationen kommer från lärare, skola eller förvaltning.

Elev:

  • Eleverna når många digitala tjänster utan att ny inloggning krävs.
  • Följer elev från grundskola och gymnasium till vuxenutbildning.

Inloggning via sms:

  • Om du inte har möjlighet att skaffa BankID ber vi dig kontakta oss på någon av följande platser: Alströmergymnasiets reception, barn- och ungdomskontorets reception eller kommunledningskontorets recpetion
  • Vi behöver din legitimation med namn och personnummer för att garantera säkerhet. Vi behöver även ditt mobilnummer.
  • Du får därefter, inom 72 timmar, ett SMS med beskrivning hur du kan logga in.

Är du inte vårdnadshavare och behöver inloggning till någon elev så kontaktar du elevens mentor.

Alingsås kommun