1 Driftstörningar

Grundskola

Kommunen har skolor i hela kommunen. Här finns information om de olika verksamheterna.

E-tjänster

Evenemang och händelser

Patrik Solérius

NULL

Verksamhetschef, skola F-6, Barn- och ungdomskontoret

Johan Forsstrand

NULL

Verksamhetschef, grundskola 7-9, anpassad grundskola, inklusive enheterna stöd och utveckling, barn- och elevhälsa och nyanländas lärande., Barn- och ungdomskontoret