sv Swedish

Grundskola

Kommunen har skolor i hela kommunen. Här finns information om de olika verksamheterna.

E-tjänster

Evenemang och händelser

02/6

Studenten i Alingsås

kl. 10:00 - 15:00

Maria Johansson

NULL

Verksamhetschef, skola F-6, Barn- och ungdomskontoret

Sara Dahlin

NULL

Verksamhetschef, åk 7-9 och grundsärskolan, Barn- och ungdomskontoret