Grundskola

Kommunen har skolor i hela kommunen. Här finns information om de olika verksamheterna.

E-tjänster

Evenemang och händelser

Patrik Solérius

NULL

Verksamhetschef, skola F-6, Barn- och ungdomskontoret

Isak Bjärmark

NULL

Tf verksamhetschef, åk 7-9 och grundsärskolan, Barn- och ungdomskontoret