Modersmålsundervisning

Modersmålsundervisning för elever i årskurs 1-9

Texten uppdaterad 2020-07-06

Modersmålsundervisning för elever i årskurs 1-9
Alingsås kommun erbjuder modersmålsundervisning efter skoldagens slut och samordnas med andra skolor i kommunen.

Undervisningen hjälper eleverna att utveckla sitt modersmål men också att lära sig mer om den egna kulturen. Det är också lättare att lära sig nya språk om eleven kan sitt modersmål.

Vem har rätt till modersmålsundervisning?
Elever som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska har rätt till modersmålsundervisning om:

Språket används dagligen i hemmet
Eleven har grundläggande kunskaper i språket
Det finns lämplig lärare
Det finns minst fem elever i samma språk


Nationella minoritetsspråk
Nationella minoritetsspråk har utökad rätt till modersmålsundervisning. Se bilaga nedan.

Adoptivbarn
Adoptivbarn som har grundläggande kunskaper i sitt modersmål har rätt till modersmålsundervisning, även om språket inte talas i hemmet.

Betyg
Eleverna får betyg från årskurs 6. Modersmål är ett eget ämne med en egen kursplan. Närvaro gäller som för övrig undervisning i skolan.

Transport till modersmålsundervisning

  • Elever i årskurs 1-3 beviljas taxi mellan hemskola och undervisningsskola
  • Elever i årskurs 4-9 utanför tätorten beviljas busskort


Ansökan och avsluta modersmålsundervisning
Ansöka om modersmålsundervisning samt avsluta modersmålsundervisning görs på en särskild blankett som finns nedanför denna tex under Bilaga.

Ansökan och avslutandet av modersmålsundervisning görs av vårdnadshavare till eleven och skickas sedan till:
Östlyckeskolans expedition
Vintergatan 6-8
441 36 Alingsås

Alingsås kommun