Fritidshem

I anknytning till våra skolor finns även fritidshem.

Texten uppdaterad 2023-09-06

Fritids är en skolform i anknytning till skolan för de vårdnadshavare som har behov av detta. Fritids är avgiftsbelagt enligt Alingsås kommuns barnomsorgsregler. Fritids har öppet 6.00-18.30 varje helgfri vardag med undantag för skoltiden.

Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter men också genom att eleverna inspireras till nya upptäckter. Eleverna erbjuds en variation i arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande.

För att ha rätt till fritids ska något av följande vara uppfyllt:

  • Föräldern/föräldrarna ska arbeta (gäller båda om man som föräldrar bor ihop)
  • Föräldern/föräldrarna ska studera (gäller båda om man som föräldrar bor ihop)
  • Barnet är beviljad vistelsetid på fritids på grund av barnets eller familjens situation. (Kräver utredning och beslut från aktuell rektor)

E-tjänster

Alingsås kommun