Information om coronaviruset covid-19

Kommunen jobbar aktivt med hanteringen av coronaviruset covid-19 och följer direktiven från folkhälsomyndigheten.

Läs mer
1 Driftstörningar

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor.

Fritidshem

I anknytning till våra skolor finns även fritidshem.

Fritids är en skolform i anknytning till skolan för de föräldrar som har behov av detta. Fritids är avgiftsbelagt enligt Alingsås kommuns barnomsorgsregler. Fritids har öppet 6.00-18.30 varje helgfri vardag med undantag för skoltiden.

Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter men också genom att eleverna inspireras till nya upptäckter. Eleverna erbjuds en variation i arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande.

För att ha rätt till fritids ska något av följande vara uppfyllt:

  • Föräldern/föräldrarna ska arbeta (gäller båda om man som föräldrar bor ihop)
  • Föräldern/föräldrarna ska studera (gäller båda om man som föräldrar bor ihop)
  • Barnet är beviljad vistelsetid på fritids på grund av barnets eller familjens situation. (Kräver utredning och beslut från aktuell rektor)