Nu gäller skärpta nationella råd för att minska spridningen av covid-19

Våra verksamheter anpassas och många har tillfälligt stängt eller begränsat för besök. Ta reda på vad som gäller innan du besöker oss.

Alingsås kommuns information om covid-19

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Svenska som andraspråk

Rektor på skolan beslutar om en elev ska få undervisning i svenska som andraspråk istället för svenska.

Rektor på skolan beslutar om en elev ska få undervisning i svenska som andraspråk istället för svenska.

Undervisningen ordnas för:

  • Elever som har ett annat språk än svenska som modersmål,
  • Elever som har svenska som modersmål och som tagits in från skolor i utlandet, och
  • Invandrarelever som har svenska som huvudsakligt umgängesspråk med en vårdnadshavare.

Beslutet dokumenteras och skickas hem till vårdnadshavarna

Alingsås kommun