Svenska som andraspråk

Rektor på skolan beslutar om en elev ska få undervisning i svenska som andraspråk istället för svenska.

Rektor på skolan beslutar om en elev ska få undervisning i svenska som andraspråk istället för svenska.

Undervisningen ordnas för:

  • Elever som har ett annat språk än svenska som modersmål,
  • Elever som har svenska som modersmål och som tagits in från skolor i utlandet, och
  • Invandrarelever som har svenska som huvudsakligt umgängesspråk med en vårdnadshavare.

Beslutet dokumenteras och skickas hem till vårdnadshavarna

Alingsås kommun