1 Driftstörningar

Komvux som anpassad utbildning

Komvux som anpassad utbildning (tidigare Särvux) i Alingsås erbjuder kurser för dig som har fyllt 20 år och har en intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada och vill utbilda dig utifrån dina behov.

Texten uppdaterad 2023-06-13

Att studera på Komvux som anpassad utbildning

Våra aktuella kurser motsvarar de som ges inom anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola.

Att studera som vuxen är roligt och stimulerande. Du får möjlighet att utvecklas och få nya kunskaper tillsammans med lärare och studiekamrater.

Undervisningen sker i lugn studietakt, i små grupper eller enskilt. Tillsammans med din lärare planerar du undervisningen utifrån dina förutsättningar, tidigare kunskaper och önskemål. Vi upprättar även en individuell studieplan tillsammans med studie- och yrkesvägledare. Hur länge du läser varje kurs beror på dina förkunskaper. När du är klar med en kurs får du ett betyg eller ett intyg.

Vi har kurser på:

• grundläggande nivå: svenska, svenska som andraspråk, matematik, samhällskunskap, religionskunskap, historia, geografi, engelska, fysik och biologi.
• gymnasial nivå: svenska, svenska som andraspråk, matematik och engelska.
• orienteringskurser

Komvux som anpassad utbildning är en rättighet på grundläggande nivå och en frivillig utbildning inom det offentliga skolväsendet. Undervisningen följer Komvux som anpassad utbildnings kursplaner. Studierna är kostnadsfria.

 • När startar kurserna?
  Kurserna startar regelbundet, så du kan söka när du vill.
  Då utbildningsplatserna är begränsade kan du kanske få vänta på plats.

  Hur gör jag för att söka en kurs?
  Du fyller i en ansökningsblankett (finns som bifogad fil lite längre ner på sidan). Där väljer du vilka kurser du önskar läsa. På blanketten står vilken adress du ska skicka ansökan till. Du kan också lämna in den i Campus reception.

  Vilka kurser kan jag söka på Komvux som anpassad utbildning?
  På Skolverkets hemsida kan du läsa vilka kurser du kan söka.
  Länkarna kommer uppdateras när Skolverket har uppdaterat sin hemsida.
  Komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå
  Komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå

  Vad händer efter att jag lämnat in min ansökan?
  När vi har fått din ansökan blir du kallad på en intervju. På intervjun får du berätta mer om dig själv och vi berättar mer om skolan för dig.

  Kostar det något att studera på Komvux som anpassad utbildning?
  Undervisningen är kostnadsfri för dig som bor i Alingsås kommun. Resor till och från skolan får du själv betala.

Anna-Karin Vestman

NULL

Lärare Komvux som anpassad utbildning, Campus Alingsås