1 Driftstörningar

Kurser

Vi erbjuder fristående kurser på olika nivåer.

Vanliga frågor

  1. Vid behov ta kontakt med studie- och yrkesvägledare eller sök information via vår webbplats.
  2. När du vet vad du vill söka, ansöker du på ansökningswebben. Där väljer du kurser, studieform, och önskat startdatum.
  3. När din ansökan är komplett behandlas din ansökan.
  4. Du får ett antagningsbesked via mailen när du blir antagen. Där ser du dina kurser och tider för studier.
  5. Önskar du bidrag/lån under dina studier, ansöker du nu själv om studiemedel hos CSN (www.csn.se)
  6. I ditt antagningsbesked kallas du vid kursstart till en introduktionsdag på Campus Alingsås. Här får du viktig information och genomgång hur studierna genomförs med hjälp av våra digitala resurser.
  7. Cirka en vecka innan kursstart får du ett sms med inloggning till webbplatsen ”Arena för lärande” som är ingången till dina kurser.
  8. Skicka in studieförsäkran till CSN.
  9. Nu är du igång och studerar!
 • Om du tycker det är svårt att läsa, skriva eller räkna kan du få stöd av en speciallärare som hjälper dig att planera dina studier. Om du har en funktionsnedsättning kan du också få stöd för att din studietid ska bli bra.

 • Nationella prov görs på plats i Alingsås och ingår i kurserna

  • Svenska 1 och 3
  • Svenska som andraspråk 1 och 3
  • Engelska 5 och 6
  • Matematik 1, 2, 3 och 4
 • Nivåtesten är till för dig som:

  • ska studera på komvux
  • är folkbokförd i Alingsås kommun
  • inte har ett aktuellt betyg eller läser kursen nu
  • är osäker på din nivå

  Sök den kurs du tror att du ska läsa, är du inte behörig till den, kommer du kallas till ett databaserat nivåtest för att se startnivå. Detta gäller kurser i svenska, svenska som andraspråk, engelska eller matematik.

 • För att lyckas bra med dina kurser är det viktigt att du skapar rätt förutsättningar. Att prioritera studierna med tid och energi är tillsammans med dina förkunskaper i ämnet viktiga nyckelfaktorer för att nå dina mål!

  Nedan kan du testa dina förkunskaper för att få viktiga tips på vad du behöver repetera inför din kurs. Testet kommer inte påverka din bedömning i kursen, utan det ska bara hjälpa dig vara mer förberedd inför din kurs. Prata gärna med din lärare om ditt resultat när du påbörjar kursen så att du kan få rätt stöd under kursens gång.

  Förkunskapstest Matematik 1 – kurs 1b och 1c

  Förkunskapstest Matematik 2 – kurs 2b och 2c

  Finns det inte material för just din kurs kan du alltid kontakta Campus Studievägledare för att få hjälp.

  Orienteringskurs Matematik – distans

  Kursens syfte är att ge dig, som studerat lägre kurser på gymnasienivå enligt en äldre kursplan, redskap för att kunna följa matematikkurser med de nya kursplanerna. Undervisningen har som övergripande syfte dels att förbättra din studieteknik och problemlösningsförmåga, dels lägga en fast grund för dina studier i matematik, genom att inrikta studierna på sådana moment som nu förutsätts som förkunskaper.

  Kontakta studie- och yrkesvägledare om du vill anmäla dig till orienteringskursen.

  • Du ska vara folkbokförd i Alingsås kommun.
  • Du kan söka från höstterminen det år du fyller 20 år.
  • Är du under 20 år och har slutfört utbildning inom gymnasieskolan, kan du också söka. Med slutfört avses att man lämnat gymnasiet med slutbetyg/examen alternativt ett studiebevis.
  • För högre kurser på gymnasienivå krävs att du har betyg motsvarande Godkänd, vilket motsvarar betyget E i nya betygsskalan, i närmast föregående nivå.
  • Respektive program kan sedan ha särskild behörighet, dessa ser du under programmets sida

Campus Alingsås reception

NULL

Campus Alingsås