2 Driftstörningar
sv Swedish

Vård- och omsorg fristående kurser

För dig som vill läsa enstaka kurs erbjuder vi flexibelt lärande.

Texten uppdaterad 2022-02-15

Skolverket förändrade kursplanerna inom Vård- och omsorgsprogrammet från hösten 2021.

Distansstudier

Vi samarbetar med Hermods och erbjuder en del distanskurser via dem.

Studier på distans är för många ett bra sätt att studera och kombinera med arbete. Kurserna är internetbaserade och du håller kontakten med din lärare via webben. Obligatoriska moment under dagtid kan förekomma i kurser.

I kurserna får du en studieguide som fungerar tillsammans med litteraturen för att du ska veta vad du behöver lära dig och vad du ska läsa.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Ett antal veckor av den totala utbildningstiden kommer vara arbetsplatsförlagt lärande (APL). Under denna period utbildas du på olika arbetsplatser och följer en handledare (dag- kväll- och helgtjänstgöring). Denna del av utbildningen sker på heltid.

Ansökningsdatum

Kursstart 2022-06-06 ansökningsperiod 2022-02-28 — 2022-04-22
sista kompletteringsdag 29 april 2022
kursbesked kommer senast 20 maj 2022
Kursstart 2022-03-28 ansökningsperiod 2022-01-10 — 2022-02-25
sista kompletteringsdag 4 mars 2022
kursbesked kommer senast 4 mars 2022
Kursstart 2022-01-17 ansökningsperiod 2021-09-20 — 2021-11-19
sista kompletteringsdag 26 november 2021
Kursstart 2021-08-16 ansökningsperiod 2021-04-12 — 2021-05-28
sista kompletteringsdag 4 juni 2021

Förkunskaper

Grundskola med godkänt betyg i Svenska/svenska som andraspråk eller motsvarande kunskaper. Om betyg i svenska/svenska som andraspråk saknas kan nivåtest göras i samband med ansökan. För att göra test i svenska som andraspråk krävs avslutade studier i SFI, nivå D.

För vissa kurser krävs ytterligare förkunskaper för behörighet.

Kostnader

All litteratur och resor till/från APL-plats bekostas av eleven.

  1. Vid behov ta kontakt med studie- och yrkesvägledare eller sök information via vår webbplats.
  2. När du vet vad du vill söka, ansöker du på ansökningswebben. Där väljer du kurser, studieform, och önskat startdatum.
  3. När din ansökan är komplett behandlas din ansökan.
  4. Du får ett antagningsbesked via mailen när du blir antagen. Där ser du dina kurser och tider för studier.
  5. Önskar du bidrag/lån under dina studier, ansöker du nu själv om studiemedel hos CSN (www.csn.se)
  6. I ditt antagningsbesked kallas du vid kursstart till en introduktionsdag på Campus Alingsås. Här får du viktig information och genomgång hur studierna genomförs med hjälp av våra digitala resurser.
  7. Cirka en vecka innan kursstart får du ett sms med inloggning till webbplatsen ”Arena för lärande” som är ingången till dina kurser.
  8. Skicka in studieförsäkran till CSN.
  9. Nu är du igång och studerar!
 • Om du tycker det är svårt att läsa, skriva eller räkna kan du få stöd av en speciallärare som hjälper dig att planera dina studier. Om du har en funktionsnedsättning kan du också få stöd för att din studietid ska bli bra.

 • Nationella prov görs på plats i Alingsås och ingår i kurserna

  • Svenska 1 och 3
  • Svenska som andraspråk 1 och 3
  • Engelska 5 och 6
  • Matematik 1, 2, 3 och 4
 • Nivåtesten är till för dig som:

  • ska studera på komvux
  • är folkbokförd i Alingsås kommun
  • inte har ett aktuellt betyg eller läser kursen nu
  • är osäker på din nivå

  Sök den kurs du tror att du ska läsa, är du inte behörig till den, kommer du kallas till ett databaserat nivåtest för att se startnivå. Detta gäller kurser i svenska, svenska som andraspråk, engelska eller matematik.

  • Du ska vara folkbokförd i Alingsås kommun.
  • Du kan söka från höstterminen det år du fyller 20 år.
  • Är du under 20 år och har slutfört utbildning inom gymnasieskolan, kan du också söka. Med slutfört avses att man lämnat gymnasiet med slutbetyg/examen alternativt ett studiebevis.
  • För högre kurser på gymnasienivå krävs att du har betyg motsvarande Godkänd, vilket motsvarar betyget E i nya betygsskalan, i närmast föregående nivå.
  • Respektive program kan sedan ha särskild behörighet, dessa ser du under programmets sida

Campus Alingsås reception

NULL

Campus Alingsås