Information om coronaviruset covid-19

Kommunen jobbar aktivt med hanteringen av coronaviruset covid-19 och följer direktiven från folkhälsomyndigheten.

Läs mer
1 Driftstörningar

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor.

Vård- och omsorg fristående kurser

För dig som vill läsa enstaka kurs erbjuder vi flexibelt lärande.

Texten uppdaterad 2020-04-23

Följande kurser erbjuds augusti/januari i mån av plats

Vård- och omsorgsarbete 1 *
Psykologi 1
Psykiatri 1
Specialpedagogik 1
Medicin 1
Vård- och omsorgsarbete 2 *
Vård och omsorg vid demenssjukdom
Akutsjukvård *
Äldres hälsa och livskvalitet *
Psykiatri 2 *
Socialpedagogik *
Specialpedagogik 2 *
Hemsjukvård
Palliativ vård
Samhällsbaserad psykiatri
Gymnasiearbete

*APL ingår. Vi ordnar plats och bestämmer tidpunkt för dessa veckor.

Följande kurser erbjuds oktober/mars i mån av plats

Hälsopedagogik 1
Etik och människans livsvillkor

Ansökningsdatum

Kursstart 2020-01-13ansökningsperiod 2019-11-04 — 2019-11-29
Kursstart 2020-03-23 ansökningsperiod 2020-01-21 — 2020-02-18
Kursstart 2020-08-10 ansökningsperiod 2020-04-14 — 2020-05-31
Kursstart 2020-10-19 ansökningsperiod ej klart

Förkunskaper

Grundskola med godkänt betyg i Svenska/svenska som andraspråk eller motsvarande kunskaper. Om betyg i svenska/svenska som andraspråk saknas kan nivåtest göras i samband med ansökan. För att göra test i svenska som andraspråk krävs avslutade studier i SFI, nivå D.

För vissa kurser krävs ytterligare förkunskaper för behörighet. Kontrollera behörigheten för respektive kurs när du gör din ansökan i Alvis.

Kostnader

All litteratur och resor till/från APL-plats bekostas av eleven.

Campus Alingsås reception

NULL

Campus Alingsås