sv Swedish

Personlig assistans

Personlig assistans är ett personligt utformat stöd som ges i olika situationer av ett begränsat antal personer.

Texten uppdaterad 2021-02-09

Du som har en stor funktionsnedsättning, är under 65 år och behöver hjälp med dina grundläggande behov för att klara vardagen kan ha rätt till personlig assistans. Hjälp med grundläggande behov innebär hjälp med personlig hygien, att klä på och av sig, att äta, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter särskilda kunskaper.

Om de grundläggande behoven överstiger 20 timmar per vecka är det Försäkringskassan som bedömer behovet av personlig assistans.

När du har blivit beviljad personlig assistans kan du själv välja vem du vill ha som utförare av assistansen, exempelvis kommunen eller privat utförare.

Socialsekreterare Personlig assistans LSS

NULL

Myndighetsavdelningen