1 Driftstörningar

Daglig verksamhet

I daglig verksamhet får du plats utefter dina behov för att få något meningsfullt att arbeta med. Du kan börja i daglig verksamhet efter att du gått ut skolan, om du inte har möjlighet att få ett vanligt arbete på grund av din funktionsnedsättning. Målet är att du ska få något meningsfullt att arbeta med och verksamheten är anpassad efter dina behov och intressen. För att få beslut om daglig verksamhet kontaktar du socialsekreterare på vård- och omsorgsförvaltningen.

Daniel Sölsnes

NULL

Enhetschef, Avdelning för funktionsstöd

Susanna Björkdahl

NULL

Enhetschef, Avdelning för funktionsstöd

Socialsekreterare Vuxna LSS

NULL

Myndighetsavdelningen