1 Driftstörningar

Kristineholm

Daglig verksamhet med utomhusarbete.

Texten uppdaterad 2023-10-06

På Kristineholm erbjuds det för den som är intresserad, möjlighet till bland annat, nära kontakt med hundar genom de olika arbetsuppgifter som hör till på Byrackas hunddagis.

Vi promenerar, borstar, badar och umgås med hundarna. Då Hunddagis ligger nära ett friluftsområde erbjuds naturpromenader i alla väder.

På Kristineholm finns det även möjlighet till arbetsuppgifter som består av vedhantering och allehanda utesysslor.

Verksamheten åtar sig också mindre serviceuppdrag inom kommunen och samverkar med många olika enheter och arbetsplatser inom såväl förvaltningen som den reguljära arbetsmarknaden,.

Exempel på uppgifter är monterings och paketerings arbete, pappersåtervinning, sopsortering, lättare förrådstömning, digitala såväl som analoga pausaktiviteter med mera.

På Kristineholm arbetar vi med strukturerade och individuella schema, med möjligheter till eget ansvar efter individens förutsättningar.

Daniel Sölsnes

NULL

Enhetschef, Avdelning för funktionsstöd