Kontaktperson och stödfamilj

Behöver du en medmänniska eller en familj som kan hjälpa dig att leva ett självständigt liv genom att minska isolering, följa med på fritidsaktiviteter och ge råd i vardagssituationer kan du ansöka om en kontaktperson/stödfamilj.

Vård- och omsorgsförvaltningen

NULL

Vård- och omsorgsförvaltningen