sv Swedish

Kontaktperson och stödfamilj

Behöver du en medmänniska eller en familj som kan hjälpa dig att leva ett självständigt liv genom att minska isolering, följa med på fritidsaktiviteter och ge råd i vardagssituationer kan du ansöka om en kontaktperson/stödfamilj.

Vård- och omsorgsförvaltningen

NULL

Vård- och omsorgsförvaltningen