Välkommen till Alingsås kommun

Alingsås kommun ger dig samhällsservice genom livets alla skeenden, såsom vård, skola, omsorg, kultur, infrastruktur, tillsyn och samhällsutveckling.

Event och händelser

Arrangera på kulturhuset!

Startdatum: mån, 01/01/2024 (Hela dagen)

Försäljning utgallrade tidskrifter

Startdatum: mån, 02/12/2024 - 10:00

Bokhyllehäng

Startdatum: mån, 02/26/2024 - 15:30

Filosofisk bokcirkel

Startdatum: mån, 02/26/2024 - 18:00