Kommunfakta

På denna sida hittar du information om Alingsås ekonomi, budget och årsredovisning samt taxor och avgifter och skattesats. Du hittar också information om befolkning, arbete och byggande.

Alingsås kommun

NULL

Stora torget 1, 441 81 Alingsås

Simon Lindau

NULL

Ekonomichef, Ekonomienheten