Försäkringar

Alingsås kommun har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom kommunens verksamhetsområde.

Texten uppdaterad 2024-03-14

Med olycksfallsskada menas kroppsskada som drabbar dig ofrivilligt genom en plötslig, yttre händelse.

Alingsås kommun har från och med 1 januari 2024 tecknat en olycksfallsförsäkring med Länsförsäkringar Älvsborg. I olycksfallsbeskedet framkommer vad som gäller samt för vilka försäkringen täcker.

Bland bifogade filer finns även dokumentet övergripande försäkringsinformation som är en sammanfattning av kommunens respektive försäkringsvillkor.

Om det händer något

Anmäl skadan till Länsförsäkringar Älvsborg och ange kommunens försäkringsnummer som står i olycksfallsbeskedet.

Telefonnummer: 0521 – 27 30 00
E-post: personskada@alvsborg.lansforsakringar.se

Postadress:
Länsförsäkringar Älvsborg, Box 1107
462 28 Vänersborg

Alingsås kommun