1 Driftstörningar

Demokrati, dialog och påverkan

Som invånare i Alingsås kommun kan du vara med och påverka och engagera dig på en rad olika sätt.

Alingsås kommun

NULL

Stora torget 1, 441 81 Alingsås

Maria Standar

NULL

Kommundirektör, Kommunledningskontoret