1 Driftstörningar

De allmänna valen

I Sverige har vi två olika allmänna val. I de allmänna valen väljer vi var fjärde år vem som ska sitta i riksdag, region- och kommunfullmäktige. Var femte år väljer vi vilka som ska sitta för Sverige i Europaparlamentet. Nästa val är under hösten 2026 då det är val till riksdag, region- och kommunfullmäktige.

Texten uppdaterad 2024-06-20

I videon ovan informerar Valmyndigheten om det svenska valsystemet.

Vem har rösträtt?

För att få rösta i riksdags-, landstings- och kommunfullmäktigevalen måste man vara svensk medborgare och ha fyllt 18 år senast på valdagen. Utländska medborgare får rösta i landstings- och kommunfullmäktigevalen om de har varit folkbokförda i Sverige tre år i följd före valdagen. För att rösta i Europaparlamentsvalet ska du ha fyllt 18 år senast på valdagen, vara svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige, eller är medborgare i något av EU:s medlemsländer. Du kan läsa mer om rösträtten på Valmyndighetens hemsida.

Nästa allmänna val är hösten 2026.

Hur går det till att rösta?

Den som är röstberättigad får ett röstkort med posten, där det står i vilken vallokal du ska rösta i och när vallokalen är öppen. Senast 18 dagar före valet ska röstkortet ha kommit.

Du kan rösta personligen eller via ombud i vallokal på valdagen. Du kan också välja att förtidsrösta. Ta med id-handling och röstkort när du ska förtidsrösta.

Om du inte kan ta dig till en vallokal eller förtidsröstningslokal på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning och inte känner någon som kan vara bud åt dig, kan kommunen ordna med en så kallad ambulerande röstmottagare. Ambulerande röstmottagning betyder att röstmottagare kommer till ditt hem eller annan plats där du befinner dig för att ta emot din röst. Din röst ska göras iordning på samma sätt som en förtidsröst i en lokal för förtidsröstning.

Valhemligheten är en förutsättning för fria val. Man ska inte kunna få reda på hur en viss person har röstat. Röstningsförfarandet är därför hemligt.

Läs mer på vår sida om hur du röstar i valet.

Vilka myndigheter sköter valen?

Kommunens valnämnd har ansvaret på lokal nivå och Länsstyrelsen har ansvaret på regional nivå. Valmyndigheten ansvarar för förberedelser och genomförande av allmänna val på övergripande nivå. Valmyndigheten ansvarar också för röstlängder och röstkort.

Har du frågor om valet eller röstningen, som till exempel tillgänglighetsanpassning i vallokalerna, får du gärna höra av dig till kommunens valorganisation genom att skicka ett e-postmeddelande till valnamnden@alingsas.se.

Du kan även läsa mer om val på valmyndighetens hemsida, www.val.se.

Hur säkert är valet?

Sveriges valsystem är robust. Valsystemet är decentraliserat och transparent vilket innebär att röstningen och även rösträkningen sker lokalt över hela landet. Alla valsedlar räknas för hand flera gånger och röstmottagningen och all rösträkning är offentlig.

Läs mer på vår sida om valsäkerhet och informationspåverkan.

Alingsås kommun