sv Swedish

Hållbar utveckling Agenda 2030

Agenda 2030 är Förenta Nationernas (FN:s) handlingsplan för hållbar utveckling. Totalt innehåller agendan 17 mål och 169 delmål, som alla medlemsländer i FN har åtagit sig att arbeta med. I kommunens policy för hållbar utveckling ställer sig Alingsås kommun bakom målen i Agenda 2030 och åtar sig därmed att arbeta för att hela kommunen ska utvecklas hållbart.

Robert Gustafsson

NULL

Mänskliga rättigheterstrateg, Stabsavdelningen kommunledningskontoret

Caroline Forssbaeck

NULL

Folkhälsostrateg, Stabsavdelningen kommunledningskontoret

Carolina Dolff

NULL

Miljö- och klimatstrateg, Stabsavdelningen kommunledningskontoret