Hållbar utveckling Agenda 2030

Agenda 2030 är Förenta Nationernas (FN:s) handlingsplan för hållbar utveckling. Totalt innehåller agendan 17 mål och 169 delmål, som alla medlemsländer i FN har åtagit sig att arbeta med. I kommunens policy för hållbar utveckling ställer sig Alingsås kommun bakom målen i Agenda 2030 och åtar sig därmed att arbeta för att hela kommunen ska utvecklas hållbart.

Caroline Forssbaeck

NULL

Folkhälsostrateg, Stabsavdelningen kommunledningskontoret

Carolina Dolff

NULL

Miljö- och klimatstrateg, Stabsavdelningen kommunledningskontoret