1 Driftstörningar

Hållbar utveckling i Alingsås kommun

Vi arbetar för att bygga ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart Alingsås. Här kan du läsa om hur vi arbetar med hållbar utveckling för dig som bor och verkar i vår kommun.

Caroline Forssbaeck

NULL

Folkhälsostrateg, Stabsavdelningen kommunledningskontoret

Carolina Dolff

NULL

Miljö- och klimatstrateg, Stabsavdelningen kommunledningskontoret