Hållbarhetsfestivalen i Alingsås

Hållbarhetsfestivalen Västra Götaland är en självorganiserande festival som arrangeras under hösten runtom i hela Västra Götaland.

Texten uppdaterad 2024-04-30

Alla är välkomna att ha programpunkter under festivalen, såväl privatpersoner som organisationer och verksamheter.

Festivalen vill inspirera, uppmuntra till dialog och nya möten med hållbarhet i fokus. Varje år är ett nytt tema som programpunkterna kan anordnas kring. Mer om festivalen går att läsa på Hållbarhetsfestivalens webbplats.

Caroline Forssbaeck

NULL

Folkhälsostrateg, Stabsavdelningen kommunledningskontoret

Carolina Dolff

NULL

Miljö- och klimatstrateg, Stabsavdelningen kommunledningskontoret

Jenny Hellsten

NULL

Demokratistrateg, Stabsavdelningen kommunledningskontoret