sv Swedish

Hållbarhetsfestivalen i Alingsås

Hållbarhetsfestivalen Västra Götaland är en självorganiserande festival som arrangeras under hösten runtom i hela Västra Götaland.

Texten uppdaterad 2023-03-07

Festivalen vill inspirera, uppmuntra till dialog och nya möten med hållbarhet i fokus. Varje år är ett nytt tema som programpunkterna kan anordnas kring. Mer om festivalen går att läsa på Hållbarhetsfestivalens webbplats.

Caroline Forssbaeck

NULL

Folkhälsostrateg, Stabsavdelningen kommunledningskontoret

Robert Gustafsson

NULL

Mänskliga rättighetsstrateg, Stabsavdelningen kommunledningskontoret

Carolina Dolff

NULL

Miljö- och klimatstrateg, Stabsavdelningen kommunledningskontoret