Diarium och arkiv

Alla myndigheter är skyldiga att föra register över sina allmänna handlingar. Dessa kan du hitta i de olika diarierna. I arkiven finns äldre handlingar.

Begära betygskopia

Kommunarkivet

NULL

Kommunarkivet