Information om coronaviruset covid-19

Kommunen jobbar aktivt med hanteringen av coronaviruset covid-19 och följer direktiv och rekommendationer från folkhälsomyndigheten, socialstyrelsen och andra myndigheter.

Läs mer
0 Driftstörningar

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Diarium och arkiv

Alla myndigheter är skyldiga att föra register över sina allmänna handlingar. Dessa kan du hitta i de olika diarierna. I arkiven finns äldre handlingar.

Kommunarkivet

NULL

Kommunarkivet, Kommunarkivet