Kommunens organisation

I Alingsås kommun arbetar nästan 4000 personer. Du möter oss till exempel i skolan, på fritidsgården, på äldreboenden, i parken, när du ska söka bygglov eller när du besöker kulturhuset. Alingsås kommuns verksamhet styrs av folkvalda politiker och organiseras i kommunens förvaltningar och bolag.

Alingsås kommun

NULL

Stora torget 1, 441 81 Alingsås

Maria Standar

NULL

Kommundirektör, Kommunledningskontoret