Nationella råd gäller för att minska spridningen av covid-19

Våra verksamheter anpassas och många har tillfälligt stängt eller begränsat för besök. Ta reda på vad som gäller innan du besöker oss.

Alingsås kommuns information om covid-19

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kommunens organisation

I Alingsås kommun arbetar nästan 4000 personer. Du möter oss till exempel i skolan, på fritidsgården, på äldreboenden, i parken, när du ska söka bygglov eller när du besöker kulturhuset. Alingsås kommuns verksamhet styrs av folkvalda politiker och organiseras i kommunens förvaltningar och bolag.

Organsiatuionsschema som tyvärr inte kan förmedlas i text.

Alingsås kommun

NULL

Stora torget 1, 441 81 Alingsås

Maria Standar

NULL

Kommundirektör, Kommunledningskontoret