Politik och beslut

Alingsås kommun styrs av politiker som valts direkt av medborgarna. På så vis kan du som medborgare påverka och ha insyn i hur kommunen utför sina uppdrag via sina förvaltningar. Här kan du hitta förtroendevalda, ta del av beslut och mycket annat.

Alingsås kommun

NULL

Stora torget 1, 441 81 Alingsås

Maria Standar

NULL

Kommundirektör, Kommunledningskontoret