Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ungdomsfullmäktige

Ungdomsfullmäktige i Alingsås är för och med unga i Alingsås. Syftet är att ge ungdomar inflytande över långsiktiga och kortsiktiga frågor som berör ungas vardag och framtid. Syftet är också ge unga verktyg till att delta och få insikt i demokratiska processer.

Andreas Kjellström

NULL

Fritidssamordnare, Arena Elva