Ungdomsfullmäktige

Ungdomsfullmäktige i Alingsås är för och med unga i Alingsås. Syftet är att ge ungdomar inflytande över långsiktiga och kortsiktiga frågor som berör ungas vardag och framtid. Ungdomsfullmäktige ska också bidra till att ge unga verktyg till att delta och få insikt i demokratiska processer.

Andreas Kjellström

NULL

Fritidssamordnare, Arena Elva