Ungdomsråd

Ungdomsrådet är ungdomsfullmäktiges ”kommunstyrelse”. Rådet väljs av ungdomsfullmäktige i september varje år.

Texten uppdaterad 2023-10-20

Ungdomsrådet träffar politiker och är remissinstans och intressepart i frågor från nämnderna och förbereder ungdomsfullmäktiges möten. Rådets uppgift är också att informera om de beslut som fattas på ungdomsfullmäktiges möten.

Ungdomsrådet har nio ledamöter och representeras med två personer från G2 (ungdomar som slutat grundskolan upp till 18 år) och en elev per högstadieskola. Alla skolor har också rätt att skicka en ersättare.

Ordförande och vice ordförande är samma personer som i ungdomsfullmäktige.

Ungdomsrådet har möte varje måndag på Arena Elva. Mötena sker på kvällstid. Ledamöter boende utanför tätorten erbjuds hjälp med hemtransport.

De som har varit aktiva i ungdomsrådet planerar och utför en studieresa varje år.

Jonas Wijeshinge Nolhagaskolan, Leon Ryding Östlyckeskolan, Asta Axelsson Morris Vittra, Josep Covarrubias Sollebrunns skola, Lilith Berger Gustav Adolf skolan, Vincent Söberg-Nilsson Gustav Adolf skolan vice ordförande, Tyra Gullesand Globen Montessori, Asal Ahangari Alströmergymnasiet ordförande

Andreas Kjellström

NULL

Fritidssamordnare, Arena Elva