sv Swedish

Ungdomsråd

Ungdomsråd väljs av ungdomsfullmäktige i september för ett år.

Texten uppdaterad 2023-02-15

Syftet med rådet är att förbereda mötena till ungdomsfullmäktige, träffa politiker och kunna vara remissinstans och intressepart i frågor från nämnderna mellan ungdomsfullmäktiges möte. Rådets uppgift är också att informera nämnderna om beslut som gäller deras verksamhet.

Ungdomsrådet har 9 ledamöter och representeras med 2 stycken från G2 (ungdomar som slutat grundskolan upp till 18 år) samt 1 elev/skola med 7 -9 verksamhet. Varje ledamot från årskurs 7-9 har en suppleant som inte har påbörjat årskurs 9.

Ordförande och vice ordförande är samma personer som i ungdomsfullmäktige. Sekreterarskapet sköts av utsedd mötesekreterare och stöttas upp av personal från Arena Elva. Kallelse och utskick av handlingar sker från Arena Elva i samråd med kommunledningskontoret.

Ungdomsrådet har möte varje måndag på Arena Elva. Sista måndagen i måndagen hålls ett beslutsfattande möte som är offentlig handling. Mötena sker på kvällstid. Ledamöter boende utanför tätorten erbjuds hjälp med hemtransport.

En studieresa kan genomföras 1 gång per mandatperiod.

Andreas Kjellström

NULL

Fritidssamordnare, Arena Elva