2 Driftstörningar
sv Swedish

Ungdomsråd

Ungdomsråd väljs av ungdomsfullmäktige i november för ett år.

Texten uppdaterad 2020-09-23

Syftet med rådet är att förbereda mötena till ungdomsfullmäktige, träffa politiker och kunna vara remissinstans och intressepart i frågor från nämnderna mellan ungdomsfullmäktiges möte. Rådets uppgift är också att informera nämnderna om beslut som gäller deras verksamhet.

Ungdomsrådet har 9 ledamöter och representeras med 2 stycken från G2 (ungdomar som slutat grundskolan upp till 18 år) samt 1 elev/skola med 7 -9 verksamhet. Varje ledamot från årskurs 7-9 har en suppleant som inte har påbörjat årskurs 9.

Ordförande och vice ordförande är samma personer som i ungdomsfullmäktige. Sekreterarskapet sköts av personal från Arena Elva. Kallelse och utskick av handlingar sker från Arena Elva i samråd med kommunledningskontoret.

Ungdomsrådet har möte varje torsdag på Arena Elva. Mötena är inte offentliga och sker på kvällstid. Ledamöter boende utanför tätorten erbjuds hjälp med hemtransport.

En studieresa kan genomföras 1 gång per mandatperiod.

Andreas Kjellström

NULL

Fritidssamordnare, Arena Elva