Information om coronaviruset covid-19

Kommunen jobbar aktivt med hanteringen av coronaviruset covid-19 och följer direktiv och rekommendationer från folkhälsomyndigheten, socialstyrelsen och andra myndigheter.

Läs mer
0 Driftstörningar

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är Alingsås kommuns högsta beslutande organ, Alingsås egen ”riksdag”. De 51 ledamöterna utses efter allmänna val som genomförs samtidigt som riksdags- och landstingsvalen. Just nu kan man inte se äldre webbsändningar av kommunfullmäktige då hemsidan är ny. Framöver ser man äldre sändningar i arkivet.

Texten uppdaterad 2020-07-23

Kommunfullmäktige fattar beslut om principiellt viktiga frågor och väljer ledamöter till kommunstyrelsen och kommunens olika nämnder.

Kommunfullmäktige beslutar till exempel vilka nämnder som ska finnas i kommunen, taxor och avgifter, mål för kommunens olika verksamheter, kommunens budget och kommunalskattens storlek.

De ärenden fullmäktige beslutar om har oftast behandlats i nämnder och styrelser. De anställda i kommunens olika förvaltningar och bolag genomför praktiskt de politiska besluten.

Kommunfullmäktiges preidium

Kommunfullmäktiges presidium består av ordförande Kristina Grapenholm (L),
Birgitta Carlsson (S) 1:e vice ordförande samt Per-Gordon Tranberg (M) 2:e vice ordförande.

Presidiet är en egen beslutsinstans och är den instans som utgör särskild budgetberedning för kommunrevisionens budget.

Mandatfördelning

Kommunfullmäktige i Alingsås består av 51 ledamöter och 26 ersättare, vid allmänt val 2018 blev fördelningen av mandat (vilket ger plats i fullmäktige) följande:

Socialdemokraterna 14
Moderaterna 8
Centerpartiet 6
Liberalerna 6
Sverigedemokraterna 6
Kristdemokraterna 4
Vänsterpartiet 4
Miljöpartiet 3

Alingsås kommun