Coronavirus covid-19

Smittspridningen och restriktionerna påverkar delar av kommunens verksamheter.

Alingsås kommuns information om covid-19

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är Alingsås kommuns högsta beslutande organ, Alingsås egen ”riksdag”. De 51 ledamöterna utses efter allmänna val som genomförs samtidigt som riksdags- och landstingsvalen. Kommunfullmäktiges sammanträden kan man se via våra webbsändningar.

Texten uppdaterad 2021-02-01

Kommunfullmäktige fattar beslut om principiellt viktiga frågor och väljer ledamöter till kommunstyrelsen och kommunens olika nämnder.

Kommunfullmäktige beslutar till exempel vilka nämnder som ska finnas i kommunen, taxor och avgifter, mål för kommunens olika verksamheter, kommunens budget och kommunalskattens storlek.

De ärenden fullmäktige beslutar om har oftast behandlats i nämnder och styrelser. De anställda i kommunens olika förvaltningar och bolag genomför praktiskt de politiska besluten.

Kommunfullmäktiges presidium

Kommunfullmäktiges presidium består av ordförande Kristina Grapenholm (L), Birgitta Carlsson (S) 1:e vice ordförande samt Per-Gordon Tranberg (M) 2:e vice ordförande.

Presidiet är en egen beslutsinstans och är den instans som utgör särskild budgetberedning för kommunrevisionens budget.

Mandatfördelning

Kommunfullmäktige i Alingsås består av 51 ledamöter och 26 ersättare, vid allmänt val 2018 blev fördelningen av mandat (vilket ger plats i fullmäktige) följande:

Socialdemokraterna 14
Moderaterna 8
Centerpartiet 6
Liberalerna 6
Sverigedemokraterna 6
Kristdemokraterna 4
Vänsterpartiet 4
Miljöpartiet 3

Alingsås kommun