1 Driftstörningar

Kallelser och protokoll

Du som medborgare ska ha möjlighet att följa med i den lokala politiken. I Alingsås vill vi underlätta detta bland annat genom att publicera protokoll och sammanträdeshandlingar till kommande sammanträden.

Texten uppdaterad 2024-04-22

Handlingar till politiska möten

Här hittar du kallelser för kommande kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämndmöten samt protokoll från tidigare möten. Du hittar även handlingar till möten ett år tillbaka här. För möten äldre än ett år kan du begära ut handlingar genom att skicka ett e-postmeddelande till kommunstyrelsen@alingsas.se.

Hantering av personuppgifter i handlingar och protokoll

Sedan den 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen som reglerar behandling av personuppgifter. Kommunstyrelsen och nämnderna är personuppgiftsansvariga för den behandling av personuppgifter som sker inom respektive verksamhet, och ansvarar därmed för att den sker på ett korrekt sätt.

I handlingar och protokoll till nämndmöten förekommer personuppgifter. Med hänsyn till dataskyddsförordningen publiceras endast sådana personuppgifter som anses vara berättigade på grund av en uppgift av allmänt intresse. Exempel på sådana uppgifter är namn och partitillhörighet för politiska ledamöter samt namn och befattning för anställda. I övrigt kan vissa personuppgifter vara borttagna med hänsyn till dataskyddsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen. Originalhandlingarna går att begära ut hos respektive styrelse/nämnd. 

Alingsås kommun