Författningssamling och styrande dokument

Vid sidan av kommunallagen och andra lagar har varje kommun ett antal lokala föreskrifter att fatta beslut om. I den kommunala författningssamlingen hittar du Alingsås kommuns föreskrifter som riktar sig till medborgare och näringsidkare. Det är regler och bestämmelser samt taxor och avgifter. Här finns också de föreskrifter som reglerar de kommunala organens arbetsformer.

Alingsås kommun