Säkerhet och beredskap

Kommunens säkerhetsarbete syftar till att skapa trygghet och säkerhet för kommunens medborgare, medarbetare och de som vistas i kommunen.

Alingsås kommun