Plan för trygghetspunkter i Alingsås kommun

Vid en samhällsstörning kan kommunen öppna upp en så kallad trygghetspunkt dit medborgare kan komma för att värma sig, nyttja dusch, toalett, få ett mål mat, få information om vad som hänt och så vidare, om ett område under en period behöver utrymmas. Även övernattning och en längre tids boende kan vara aktuellt.

Vad är en trygghetspunkt?

Begreppet trygghetspunkt används framöver i detta dokument då det ordet är en bättre benämning än värmestuga. Eftersom en trygghetspunkt även täcker funktioner vid andra svåra påfrestningar som kan uppstå i ett samhälle.

I extrema situationer är trygghetspunkten inte bara en plats dit man kan gå för att få värme, varm mat, information eller stöd från människor i samma situation, utan också en byggnad dit man kanske måste flytta tillfälligt.

I planen kan du läsa mer om vilka platser i Alingsås som pekats ut som trygghetspunkter och hur dessa kan användas vid behov.

När kan en trygghetspunkt behövas?

Exempel på händelser som kan föranleda en utrymning eller påverka ett utrymningsförlopp och leda till att en trygghetspunkt behöver tas i anspråk är:

 • naturhändelser såsom stormar, översvämningar och snöfall
 • störning i infrastruktur såsom el-, värme- och vattenbortfall
 • spridning av farliga ämnen och smitta
 • bränder
 • terrordåd
 • krig och krigsfara

Finns det förslag på trygghetspunkter?

Alingsås kommun har pekat ut ett antal trygghetspunkter som är jämnt utspridda över hela det geografiska området. Detta ger flexibilitet, så att utrymningen kan anpassas efter vilken plats som behöver utrymmas.
I Alingsås är följande trygghetspunkter utpekade:

 • Bjärkehallen (Sollebrunn/Bjärke)
 • Alströmerhallen (västra sidan av centrala Alingsås)
 • Östlyckeskolan/hallen (östra sidan av centrala Alingsås)
 • Albert Hall (Långared)
 • Hemsjö Kyrkskola (Hemsjö)

Läs mycket mer i dokumentet

I dokumentet som här finns tillgängligt som pdf kan du läsa mer om planen. Det står om ansvar, transporter och du kan hitta checklistor, kartor och hur detaljer om hur man kommer att gå tillväga.

Eija Suhonen

NULL

Säkerhetschef, Säkerhetsenheten